terug

2022: Den Haag komt in actie tegen afval op straat

Bijplaatsingen zijn veel mensen en de gemeente een doorn in het oog. Vuilniszakken naast de daarvoor bestemde ondergrondse restafvalcontainers (oracs) zorgen voor overlast en zwerfafval op straat. Er wordt nu ook meer afval aangeboden, omdat meer mensen vanuit huis werken. Mensen bestellen ook meer. Daarom presenteerde het College van B&W een jaar geleden een Actieplan Schone Stoep 2021-2022 met verschillende opvallende interventies om bijplaatsingen tegen te gaan.

Nieuwe acties

De acties van het afgelopen jaar zijn geëvalueerd, een aantal daarvan wordt ook in 2022 ingezet en er komen nieuwe acties aan. Door het onderzoek naar het effect van de twaalf interventies kan de aanpak van bijplaatsingen structureel worden verbeterd. Deze aanpak is een aanvulling op het Programma voor een Schone Stad. Sinds 1 december betalen vervuilers 200 euro voor het dumpen van vuilniszakken naast de ondergrondse restafvalcontainers. Dat was voorheen 126 euro.

Interventies die komend jaar worden voortgezet, zijn onder andere de inzet van wijkambassadeurs, handhaving buiten kantooruren in burger en communicatie in andere talen via een afvalflyer. Ook de al bestaande aanpak met orac-tuintjes wordt uitgebreid. Nieuwe interventies zijn cameratoezicht bij hotspots en de inzet van afvalvoorlichters. De camera’s worden later deze maand gepresenteerd.

Hogere boetes en cameratoezicht

Wethouder Buitenruimte Hilbert Bredemeijer: “De stad wordt nooit 100 procent schoon, maar samen doen we wat we kunnen. De gemeente maakt schoon en de bewoners helpen mee. Het gaat hier vooral om het gedrag van een klein deel van de mensen dat de buitenruimte vervuilt. Daar moeten we vanaf. Die pakken we bijvoorbeeld met de hogere boete en straks met cameratoezicht op locaties in Transvaal en Laak. Helaas staat het afvalprobleem niet op zichzelf. Passanten die weinig betrokkenheid hebben bij de eigen straat of buurt zorgen voor meer rommel. De aanpak van achterliggende problemen als overbewoning is minstens zo belangrijk.

“Onze stad moet mooi en schoon blijven”

Wethouder Milieu Liesbeth van Tongeren: “Er wordt nu meer afval aangeboden, omdat meer mensen vanuit huis werken. Mensen bestellen ook meer. We werken continu aan het verbeteren van het ophalen van het geproduceerde afval in de stad. Onze stad moet mooi en schoon blijven, daarom ben ik blij dat we ook volgend jaar experimenteren met een vaste dag voor grofvuil en we ook het aantal orac-tuintjes uitbreiden. Want alleen als mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, kan het gedrag veranderen.

Foto bovenaan: Unsplash


Bekijk ook deze items