terug

Aantal laadpalen met 30 procent gestegen in 2021

Afgelopen jaar is het aantal laadpalen voor elektrische auto’s met 30 procent toegenomen in Nederland. Eind 2021 telde ons land in totaal ruim 85.000 openbare laadpunten. Dit blijkt uit onderzoek van ANP/LocalFocus. In bijna alle gemeenten was een stijging te zien.

Over het geheel genomen steeg het aantal laadpunten in 2021 van 65.613 naar 86.453, een toename vaan ruim 30 procent. De meeste van deze laadpunten zijn te vinden in de vier grootste steden. Amsterdam gaat aan kop, automobilisten kunnen hun elektrische voertuigen hier op 7.748 plekken opladen. Hierna volgt Rotterdam met 5.009 laadpunten en daarna komen Den Haag en Utrecht, die er respectievelijk 4.553 en 3.263 tellen.

Grootste stijger

Kijkt men echter naar het aantal laadpunten per inwoner, dan staat Zuid-Beveland bovenaan. De Zeeuwse gemeente beschikt namelijk over 111 oplaadpunten, verdeeld over 7.500 inwoners. Mogelijk speelt hierbij mee dat het eiland een geliefde toeristische bestemming is, waardoor er ook een relatief uitgebreide laadinfrastructuur nodig is. De grootste stijger van 2021 was de Drentse gemeente Aa en Hunze. Hier verviervoudigde het aantal laadpunten bijna afgelopen jaar, van 13 naar 57.

Publieke en semipublieke laadpunten

De basis van de analyse van ANP/LocalFocus zijn de statistieken uit de Regionale Klimaatmonitor. Hierbij is het aantal publieke en semipublieke laadpunten bij elkaar opgeteld. Onder de laatste categorie vallen laadpalen die wel publiek toegankelijk zijn, maar niet in de openbare ruimte staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laadplekken die achter een poortje in een pareergarage staan.

Meer elektrische auto’s

De Europese Unie streeft ernaar om in 2035 alle nieuwe auto’s op duurzame brandstoffen te laten rijden. Nederland hoopt dit doel vijf jaar daarvoor al te bereiken. Milieuorganisatie Natuur e Milieu betwijfelt echter of dit haalbaar is. Uit een enquête van de organisatie zou namelijk blijken dat de hoge aanschafprijs van elektrisch auto’s voor veel consumenten nog steeds een struikelblok is.  Eind 2021 lag het aantal elektrische auto’s in Nederland dan ook op 104.999, wat neerkomt op 4,3 procent van het totaal.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


De subsidiepot van 71 miljoen euro die het Rijk beschikbar had gesteld voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s is sinds afgelopen week helemaal leeg. Hiermee zijn sinds 2020 21.000 nieuwe elektrische voertuigen aangeschaft. De nieuwe subsidieronde staat gepland voor januari 2023.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Stadszaken


Bekijk ook deze items