terug

Aantal milieuadviezen daalt tot dieptepunt

Afgelopen jaar is het aantal milieueffectrapportages verder gedaald tot 130. Dit is het laagste aantal milieuadviezen in meer dan twintig jaar. Daarnaast zijn er ook zorgen over de kwaliteit van deze publicaties, aangezien de meeste rapporten wegens gebrek aan milieuinformatie zijn afgekeurd.

Milieuadviezen
Foto: Pixabay

Laagste aantal rapporten sinds 1992

In zijn jaarverslag voor 2019, schrijft de Commissie m.e.r. dat de milieueffectrapportage in Nederland onder druk staat. Sinds 1992 is het aantal door de commissie afgegeven niet meer zo laag geweest. Ter vergelijking: in de periode 2008-2010 lag het aantal milieueffectrapportages drie keer zo hoog. Vooral het aantal verplichte adviezen daalde sterk. Dat waren er vorig jaar 45, tegen 63 in 2018 en 84 in 2017. De financiële klap van deze daling kon in 2019 nog door de reserves worden opgevangen, maar of deze in de toekomst ook nog zullen volstaan is nog maar de vraag.

Stikstofproblematiek en Omgevingswet

Deze daling is voor een deel te verklaren vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit programma veroorzaakte in 2018 namelijk een piek in het aantal adviezen, waardoor de afname nu extra sterk naar voren komt. Daarnaast nam ook het aantal adviezen voor woningbouwprojecten af. Hierbij wijst de commissie de stikstofproblematiek en de nadering van de Omgevingswet als mogelijke oorzaken aan. Ten slotte wordt ook de rijksoverheid volgens de commissie terughoudender met zienswijzen. In de praktijk zou ze er alleen nog bij grootschalige energieprojecten gebruik van maken.

Zorgen over kwaliteit milieuadviezen

Naast de kwantiteit, zijn er ook zorgen over de kwaliteit van de milieueffectrapporten. Volgens de commissie ontbrak in de meeste rapporten namelijk ‘belangrijke milieuinformatie’, met name over de effecten op Natura 2000-gebieden. Daarnaast zouden de adviezen ook te weinig aandacht besteden aan milieuvriendelijker alternatieve oplossingen en leefomgevingseffecten, zoals lucht en geluid. In een derde van de gevallen vulde de indiener de rapporten opnieuw aan, waarna de commissie ze opnieuw toetste. Hierna was zestig procent van de milieueffectrapporten wel compleet.


Bekijk ook deze items