terug

Aardgasvrij, maar met welke techniek?

Als toelichting op hun Leidraad Transitievisie Warmte rondde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hun tour langs de provincies eind 2019 af. De aardgasvrije warmtestrategieën zijn met deze Leidraad technisch en financieel in beeld gebracht voor gemeenten. Met die kennis bekijken zij welke wijken het eerst van het gas af gaan.

Aardgasvrije woning

In 2030 moeten anderhalf miljoen huizen gasvrij zijn gemaakt, als bijdrage aan de halvering van broeikasgassen die volgens het Klimaatakkoord moet zijn bereikt. Met de Leidraad kan elke gemeente of geïnteresseerde burger voor elke Nederlandse wijk zien welke van de vijf opties de goedkoopste is. Gemeenten bepalen met welke wijken ze gaan beginnen. Eind 2021 moet elke stad of dorp in hun Transitievisie Warmte het tijdpad aangeven.

‘De Leidraad geeft de financiële consequenties van alle opties, maar de gemeenten kennen de lokale situatie natuurlijk veel beter’, aldus Nico Hoogervorst (PBL) in het NRC. ‘Zij weten dat bijvoorbeeld de straat over een paar jaar toch open moet voor de nieuwe riolering en dan kan direct een warmtenet worden aangelegd.’ Alle aardgasvrije warmtestrategieën zijn geïnventariseerd door het PBL, maar de gemeenten moeten uiteindelijke zelf de keuze maken.

De nieuwe Leidraad, die met vertraging door de coronamaatregelen rond de zomer wordt verwacht, wordt met deze ‘verrijkte’ data, aangeleverd door gemeenten en provincies, nog bruikbaarder voor het maken van afwegingen die nodig zijn voor de Transitievisie Warmte van elke gemeente.

De warmtetransitie is complex. Er zijn veel betrokken partijen, waarbij afstemming noodzakelijk is op alle niveaus. Ben jij hierbij betrokken als projectleider of adviseur van gemeente, provincie of adviesbureau? Schrijf je dan in voor onze online cursus Aanpak aardgasvrije wijken op 12 mei 2020, om de stappen van startanalyse naar realisatie weloverwogen te kunnen maken.

Meer informatie vind je hier.