terug

ACO introduceert Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem

Door de klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds meer te maken met piekbuien en langere periodes van droogte. Het gevolg hiervan is toenemende wateroverlast en watertekorten. Hierdoor neemt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten in de toekomst alleen maar toe. Want daarmee kunnen we ons land waterbestendig maken, zorgen we voor verkoeling op warme dagen en kunnen we planten water geven zonder kostbaar drinkwater te verspillen. Vanuit die gedachte heeft ACO een nieuw concept en diverse nieuwe producten ontwikkeld, waaronder het Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem. Deze innovaties presenteert het bedrijf onder meer op de InfraRelatieDagen in Hardenberg.

Duurzaam Stedelijke Afwatering Systeem

Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als waterberging, heeft ACO het concept Duurzame Stedelijke Afwatering Systeem (D-SAS) ontwikkeld. Dit concept combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving.

Om D-SAS mogelijk te maken combineert ACO diverse oplossingen met elkaar. Hierdoor kan het concept de bomen en struiken groen houden én tegelijkertijd het riool ontlasten tijdens hevige neerslag. Hiervoor introduceert ACO een complete range van infiltratiekratten in verschillende hoogtes. Deze kratten vormen in combinatie met de ACO RainBloxx bovendien een hybridesysteem. Daarnaast heeft ACO recent ook de Infiltratiegoot ontwikkeld. 

Infiltratiegoot

In binnenstedelijk gebied kan regenwater door bebouwing en verharding niet altijd worden afgevoerd naar wadi’s. Bovendien vragen de aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden om ondiepe infiltratieoplossingen.

De gepatenteerde Infiltratiegoot van ACO vangt hemelwater op, reinigt het en infiltreert het hoog aan de oppervlak in de directe omgeving. Hierdoor voorkomt deze goot dat de bodem uitdroogt en ontlast ze daarnaast de riolering. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn. Dankzij de vriendelijke en ondiepe inbouwmethode is nu elk binnenstedelijk gebied klimaatbestendiger te maken.

CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem

Het opvangen van grote hoeveelheden water is niet altijd even eenvoudig in een dichtbevolkt land als Nederland. Gelukkig biedt de unieke en gepatenteerde ACO Stormbrixx uitkomst. Dit is een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem voor toepassingen in binnenstedelijk gebied en gebieden voor zwaar verkeer. Het beproefde systeem van stapelbare kunststof elementen kan grote volumes water bufferen en infiltreren. Daarbovenop beschikt de Stormbrixx nog over extra voordelen. Zo zijn de transportkosten vanwege het lichte gewicht minimaal en vergt het de maar weinig handelingen om het stapelbare systeem op te bouwen.

Nog meer noviteiten

ACO toont tijdens de InfraRelatieDagen in Hardenberg ook een nieuwe duurzame lijnafwatering voor gebieden met zware en intensieve verkeersbelastingen. Tevens komen ze met een nieuwe duurzame KerbDrain®. Dit is een trottoirband en afwateringssysteem in één, die zorgt voor een snelle afwatering van bijvoorbeeld rotondes en bushaltes.

Heb je een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Kom dan naar de ACO inspiratiestand (nummer 407) tijdens de InfraRelatieDagen in Hardenberg. ACO is de gratis kennispartner voor ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers.

Over ACO

De ACO-groep is wereldwijd marktleider op het gebied van watermanagement. Dankzij haar jarenlange kennis en ervaring weet ACO hoe belangrijk water is voor mens en natuur.

Collect, clean, hold en release zijn belangrijke thema’s bij ACO. Aan deze thema’s hebben zij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van (regen)water. Met deze oplossingen zorgt ACO ervoor dat mensen en natuur optimaal gebruik maken van water.

Meer weten? Kijk op www.aco.nl