terug

Almelo maakt zich klaar voor mobiliteit van de toekomst

De verkeerslichten van maar liefst 27 kruispunten zo ombouwen en programmeren dat ze het verkeer slim gaan aansturen. Met als doel: betere doorstroming en daardoor minder uitstoot van schadelijke stoffen. En het moet klaar zijn voor het einde van dit jaar. “Dat gaat lukken”, zeggen Leander Hepp van Sweco en Robin van Haasteren van Vialis.

Speciale mobiliteit Almelo

Vlotter en schoner

We hebben het over de kruispunten op de ring van Almelo, een gemeente die graag innoveert en de mogelijkheden van slimme mobiliteit omarmt. De projectleider bij de gemeente Almelo is verkeerskundige Rob Hulleman: ‘Almelo heeft een heel gunstige logistieke ligging, daarom kiezen steeds meer grote bedrijven ervoor om zich hier te vestigen. Het XL Business Park Twente aan de zuidkant van de stad is de afgelopen jaren flink gegroeid en de verkeersdrukte op de omliggende wegen is toegenomen. Het lag daarom voor de hand om de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de kruispunten slimmer te gaan aansturen.’

Kruispunt  Almelo Sweco
Rob Hulleman bij kruispunt Almelo

Rob licht toe waarom vlotte verkeersstromen op meerdere vlakken een stap vooruit zijn. “Door kruispunten slim aan te sturen, win je niet alleen tijd, maar zorgt het ook voor een flinke reductie van CO2-uitstoot en fijnstof. Als bijvoorbeeld een beladen vrachtauto vanuit stilstand optrekt naar 80 km p/u, kost dit een liter diesel. Je kunt je dus voorstellen wat de besparing zal zijn als vrachtauto’s bij een vlotte doorstroming een constante snelheid kunnen blijven rijden, of in ieder geval niet hoeven te stoppen.”

Verkeerslichten met 4G

De realisatie is in handen van twee partijen. Solution provider Vialis zorgt voor de hardware, ingenieursadviesbureau Sweco voor de software. Robin van Haasteren, commercieel directeur bij Vialis: “De verandering vindt vooral plaats aan de binnenkant van de verkeersregelautomaten. Je kent ze wel, die kasten langs de weg. Begin oktober zijn we gestart om deze allemaal aan te passen. Hier zijn geen wegafzettingen of graafwerkzaamheden voor nodig. De VRI’s zijn hooguit een paar uur buiten werking, maar verder draait alles gewoon door. Vergelijk het maar met een update van je smartphone. De VRI’s staan met elkaar in verbinding via een 4G netwerk.”

Rob vult aan: “De installaties voldoen aan de certificeringen, dus de beveiliging is goed. Mocht er een keer een storing in het 4G netwerk zijn, dan blijven de VRI’s gewoon functioneren op een back-up programma.”

Volgende stap is de software. De VRI’s worden aangesloten op de Smart Traffic oplossing van Sweco. “Wij zorgen ervoor dat de VRI’s niet alleen met elkaar, maar ook met al het verkeer op de weg gaan communiceren”, vertelt Leander Hepp, adviseur Smart Mobility bij Sweco. Op basis van diverse databronnen, waaronder detectielussen in het wegdek en signalen van smartphones en navigatiesystemen in voertuigen voorspelt Smart Traffic het gedrag van het verkeer en anticipeert hierop. “We zetten niet alle 27 kruispunten in één keer om. Voor zowel de ombouw van de apparatuur, als de aansluiting op Smart Traffic, werken we in strengen. Per streng gaan we testen, meten en aanpassen. Hoe meer data we binnenkrijgen en hoe meer kruispunten zijn aangesloten, hoe slimmer de aansturing.”

Beter anticiperen

VRI verkeerslichten kruispunt Almelo
Leander Hepp bij kruispunt Almelo

Meerdere Nederlandse gemeenten passen Smart Traffic al toe, maar dit is het grootste project tot nu toe. Leander: “Geweldig dat we in Almelo de kans krijgen om Smart Traffic op zo’n grote schaal te kunnen implementeren. Maar ook om nieuwe toepassingen te kunnen toevoegen. Als Heracles bijvoorbeeld een thuiswedstrijd speelt, kunnen de supporters van de bezoekende club vanaf de snelweg in één keer doorrijden naar het stadion. Fijn voor de supporters, maar ook voor de andere weggebruikers in Almelo en de veiligheid rondom een voetbalwedstrijd. De extra toevoer van verkeer leidt tot beperkte extra verkeersdrukte en voorkomt ontregeld verkeer.”

Rob geeft een ander voorbeeld: “Wat dacht je van de weg vrijmaken voor hulpdiensten?” Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Ook de andere weggebruikers hebben hier baat bij. “Doordat de VRI’s ook in verbinding staan met jouw auto, krijg jij melding op je navigatiescherm of smartphone dat er een ambulance aankomt. Zo kun je dus anticiperen, door bijvoorbeeld alvast een baan naar rechts te gaan of je snelheid aan te passen. De volgende stap is dat jouw zelfrijdende auto dit voor je doet!”

Benieuwd naar Sweco’s kijk op schoon en slim verkeer van de toekomst?
Kijk op www.sweco.nl

Schoon en slim verkeer van de toekomst

De vraag naar mobiliteit neemt toe. Maar de behoefte verandert ook. De oplossing is niet langer meer alleen het voertuig of de weg waar je op rijdt. Mobiliteit als vraagstuk omvat veel meer dan dat: CO2 emissies moeten omlaag, we willen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, vermindering van files en een betere verkeersveiligheid. Met onze moderne technologie levert Sweco een bijdrage aan zowel duurzame en schone, als veilige mobiliteit. Hierbij maken we maximaal gebruik van openbare data, maar we verzamelen ook zelf veel data die we vertalen naar praktische inzichten.

We gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we jouw gemeente of provincie mobieler kunnen maken op een slimme en duurzame manier. We helpen je verder om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, je stad of gemeente bereikbaar te houden en om het mobiliteitssysteem in je gemeente klaar te maken voor de toekomst!