terug

Amsterdam en Rijk ontwikkelen marineterrein Kattenburg

De gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid willen samen het marineterrein op Kattenburg nabij het Centraal Station ontwikkelen tot een openbaar toegankelijk gebied voor recreatie, werken en wonen. De komende jaren verlaat Defensie stapsgewijs het terrein.

Op 5 december ondertekenden de ministers Hennis-Plasschaert (Defensie) en Blok (Wonen en Rijksdienst), burgemeester Van der Laan en wethouder Van Poelgeest (Amsterdam) een overeenkomst over de herontwikkeling van het terrein. Een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers moet zorgen voor een goede verbinding tussen het station, het marineterrein en de Oostelijke eilanden.

Er komt een parkachtig deel met een openbare haven en een gedeelte met cafés en restaurants. Op termijn worden bestaande panden gesloopt en vervangen door nieuwe: voor bedrijven, onderwijsvoorzieningen en woningen. De eerste nieuwbouwwoningen worden naar verwachting over vijftien jaar opgeleverd. Het gebouw van de Koninklijke Marechaussee, één of twee gebouwen voor de Nationale Reserve en het Depot (Het Scheepvaartmuseum) blijven op het terrein.

Bron: Rijksoverheid


Bekijk ook deze items