terug

Amsterdam investeert €57 miljoen in maatregelen voor fiets

De fietsflat bij het Centraal Station Amsterdam (bron: Wikipedia - AirBete)
De fietsflat bij het Centraal Station Amsterdam (bron: Wikipedia – AirBete)

De gemeente Amsterdam gaat tot en met 2016 €57 miljoen investeren in maatregelen voor de fiets. Zo zal er tot 2020 voor 38.000 extra parkeerplekken worden gezorgd en zullen op de gevaarlijkste wegen in de stad minstens 15 kilometer aan rode fietsstroken worden aangelegd.

Reden voor deze investering is dat Amsterdammers de afgelopen twintig jaar veel meer gebruik zijn gaan maken van de fiets. Statistisch gezien komt het neer op een toename van 40% van het aantal fietsritten. Daardoor leggen alle inwoners van Amsterdam dagelijks circa twee miljoen kilometer af op de fiets. De gemeente verwacht bovendien een verdere groei in fietsgebruik. Het aantal fietsritten van en naar stations in 2020 stijgt naar verwachting met 25%.

De investeringen komen dan ook als geroepen. Amsterdam kent veel overvolle fietsrekken en meer dan de helft van alle ernstige verkeersslachtoffers is een fietser, vermoedelijk onder andere als gevolg van te smalle fietspaden in het centrum. Omdat er in de binnenstad weinig ruimte is voor vrijliggende fietspaden, wordt op de grootste knelpunten vijftien kilometer aan rood asfalt aangebracht. Ook worden de drukste fietsroutes bij grote reconstructies in de stad zo ingericht dat fietsers meer ruimte krijgen.

De kosten van het project, dat opgezet wordt in samenwerking met partijen als Prorail en de Stadsregio Amsterdam, zullen tot 2020 oplopen tot bijna €120 miljoen. Dit levert volgens de gemeente in vergelijking met andere vervoersvormen het meeste effect per euro op. Het toegenomen fietsgebruik bespaart namelijk jaarlijks €20 miljoen in het openbaar vervoer en nog eens €20 miljoen aan infrastructuur voor autoverkeer.

Een andere maatregel die getroffen zal worden is de bestaande fietsparkeercapaciteit in de openbare ruimte efficiënter te benutten door een maximum parkeerduur in te voeren. Fietsen zouden in dat geval tot maximaal veertien dagen in drukke gebieden kunnen parkeren. Ook worden parkeerverboden en betere handhaving ingesteld teneinde het fietsgebruik te bevorderen.

Bron: Verkeersnet


Bekijk ook deze items