terug

Autoluw beleid Amersfoort treft particuliere parkeergarages

Om haar binnenstad zo autoluw mogelijk te maken, maakt de gemeente Amersfoort onder meer gebruik van haar eigen parkeergarages. Dit zou volgens de plaatselijke rekenkamer echter mogelijk in strijd zijn met de wet. Deze ingreep vindt namelijk plaats in een markt waar de gemeente concurreert met private exploitanten van parkeergarages.

In Amersfoort zijn er in totaal 13 openbare parkeergarages, waarvan er 9 in en rond het stadscentrum liggen. De gemeente heeft een direct belang in 4 parkeergarages, waarvan er 3 in het centrum liggen. Deze garages kregen vanaf begin dit jaar te maken met het ingaan van de autoluwe binnenstad, waarbij de gemeente een reeks maatregelen doorvoerde. Zo mag er alleen nog maar met een vergunning op straat geparkeerd worden en is het aantal betaald parkeerplekken op straat verminderd. Daarnaast kunnen bezoekers van bewoners van de binnenstad tegen verlaagd tarief parkeren in een van de gemeentelijke parkeergarages.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Concurreren met particuliere garages?

Het is vooral de laatstgenoemde maatregel waar de plaatselijke rekenkamer kritisch over is in haar rapport Parkeergarages en fietsenstallingen in Amersfoort. De gemeente gebruikt hiermee namelijk haar eigen parkeergarages om haar autoluwe beleid te ondersteunen. Dit gebeurt echter in een markt waarin de gemeente concurreert met particuliere parkeergarages. Volgens het rapport rijst hierdoor de vraag of de gemeente wel in overeenstemming handelt met de Wet Markt en Overheid. De rechtmatigheid van het beleid is in dit rapport weliswaar niet getoetst, maar de onderzoekers stellen wel dat de gemeente zich volgens de wet in deze situatie zou moeten opstellen als een private exploitant. Dit moet namelijk voorkomen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Toetsen aan de wet

‘Het is niet toegestaan om reducties te geven aan parkeerders om hiermee het beleid uit te voeren’, aldus de rekenkamer. Daarom beveelt ze in haar rapport de gemeente aan om de besluiten over gemeentelijke parkeergarages zorgvuldig te toetsen aan de bepalingen in de Wet Markt en Overheid.


Bekijk ook deze items