terug

Bezorgdheid over nieuwe wet natuurbescherming

Bezorgdheid over nieuwe wet natuurbeschermingBinnenkort vergadert de Tweede Kamer over de nieuwe wet natuurbescherming die de boswet en flora- en faunawet moet vervangen. Daarnaast moet die zorgen voor eenvoudiger regelgeving waarbij het Rijk veel zaken delegeert naar de twaalf provincies.

Bos- en houtondernemers hebben hun bezorgdheid geuit bij de leden van de Tweede Kamer: de instandhouding van de bosoppervlakte door een duidelijke herplantverplichting is minder goed geregeld en het groen ondernemerschap bij normaal beheer en onderhoudswerk wordt door de nieuwe regelgeving eerder bemoeilijkt dan verruimd.

De AVIH (Algemene Vereniging Inlands Hout) vindt dat de wettekst onvoldoende laat zien de onlosmakelijke samenhang van natuur benutten, beleven en beschermen en is van mening dat met de FF-wet een overtrokken beschermingsregime is ontstaan. In een brief aan de Kamer pleit AVIH voor meer realiteitszin in de wet en doet concrete voorstellen voor aanpassing van wetsteksten ten behoeve van de goede balans tussen economie en ecologie (bio based economy).

Informatie: AVIH


Bekijk ook deze items