terug

Biodiversiteit: van wollig naar concreet

Advies ruimtelijke ordening

Waarde toevoegen, dat is uiteindelijk waar we als professionals in de openbare buitenruimte voor zijn. Maar er is niet één waarde, er zijn heel veel waarden die afhankelijk van de situatie extra aandacht vragen. Voor het groen is biodiversiteit een belangrijke waarde maar welke waarden kies je en direct daaropvolgend: hoe geef je dat handen en voeten?  

‘In de SED, een samenwerkingsverband van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, kregen we een prachtige kans om hiermee aan de slag te gaan’, vertelt Iefje Soetens van Cyber Adviseurs. ‘De gemeenten wilden een vraag naar meer biodiversiteit concreet maken bij een aanbesteding voor het groenbeheer in de drie gemeenten voor maar liefst zeven jaar. Een goed gekozen moment, want met zo’n grote opdracht kun je ook grote stappen zetten.’

Kosteneffectief

Met ‘meer aandacht voor biodiversiteit’ in de besteksvoorwaarden zetten ben je er niet, laat staan dat je een beeld krijgt van de meest kosteneffectieve manier om dat te doen. Julia Kloosterboer van Cyber Adviseurs: ‘We hebben eerst goed uitgezocht welke gebieden redelijkerwijs in aanmerking komen. Particulier groen kun je vaak wegstrepen, en ook de kleine “postzegelgebiedjes” zijn niet interessant, daar is de winst te klein. Bestaande initiatieven als insectenhotels en bijenlinten moeten vooral ongehinderd door kunnen gaan. Tenslotte konden we het zoekgebied inperken door in te zoomen op het bestaande groen, al moet je wel oog houden voor kansen die een nieuwe inrichting biedt.’

Methodisch

Soetens vervolgt: ‘Met het ingeperkte zoekgebied hebben we heel methodisch, met een zogeheten multicriteria- analyse, gekeken wat je kunt doen, waarom je het zou doen en tegen welke kosten. Zo is bij natuurvriendelijk beheer van oevers de biodiversiteitswinst groot, maar het gaat niet om hele grote oppervlakten. Andersom is met natuurvriendelijke beheer van bermen de winst minder groot maar het zijn er veel dus dat draagt toch stevig bij. Op grond van alle plussen en minnen die dit opleverde, zijn drie scenario’s opgesteld, variërend van je beperken tot de regionale groenstructuren tot alles aanpakken. De ambtelijke keuze is gevallen op regionale structuren plus nog wat lokale structuren. Het gaat al met al om een aardige hoeveelheid: ongeveer 20 procent van het openbare groen. Soetens: ‘Een flinke klapper, die bovendien tegen minimale kosten gemaakt wordt!’

De SED-gemeenten zijn te spreken over het traject. Harry Meester, beheerder openbaar groen bij de SEDgemeenten: ‘De presentatie in de vorm van scenario’s werkt prettig voor ons. Daarmee kunnen we een duidelijk voorstel doen naar de gemeenteraden. Bovendien liggen er heldere financiële cijfers onder, waardoor je direct kunt zien waar een geïnvesteerde euro de meeste biodiversiteitswinst oplevert.’ Ook bij Cyber kijken ze er met een heel goed gevoel op terug. Kloosterboer: ‘We hebben een methode te pakken waarbij we waarden concreet kunnen maken en kosteneffectief kunnen benaderen. De slag om waardeontwikkelingen concreet en contant te maken zit in deze methode en biedt kansen om effectief resultaten te boeken.’

Website: www.cyber-adviseurs.nl