terug

Blijham Arboretumdorp

Blijham is een dorp in Oost-Groningen. Het ligt tussen verschillende fraaie landschappen en heeft een robuuste, maar op veel plekken sobere groenstructuur. Om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten, heeft de Dorpsraad het initiatief genomen om van Blijham een arboretumdorp te maken.

Een arboretumdorp zal niet alleen gaan bijdragen aan de verbijzondering van een uniek karakter van het dorp, maar ook de biodiversiteit, natuur, leefomgeving, landschap, cultuurhistorie en behoud van identiteit verbreden en de kwaliteit van het groen versterken. Dit maakt het landschap aantrekkelijker en zal bijdragen aan de toeristische- en economische ontwikkeling van het dorp.

Beeld: Hosper

Voor twee plekken in het dorp had de dorpsraad zelf al een idee voor een palaois arboretum (soorten uit de prehistorie) en een voedselbos. Wat nog ontbrak was een overkoepelende ruimtelijke structuur. De Dorpsraad heeft HOSPER gevraagd om een visie te ontwikkelen waarmee Blijham vanuit deze twee eerste ideeën doorontwikkeld kan worden tot een volwaardig arboretumdorp.

Er is een fraai contrast tussen het lommerrijke dorp en het open landschap. Voor de beleving is het belangrijk om dit contrast te versterken door het open landschap te behouden en de beplanting in het dorp te versterken.

Beeld: Hosper

Om het lommerrijke karakter van Blijham te versterken, wordt de laanbeplanting zoveel mogelijk aangevuld. Om van Blijham ook daadwerkelijk een arboretumdorp te maken, wordt op meerdere plekken in het dorp de bestaande minimalistische groenstructuur getransformeerd naar een bijzonder arboretum. Elk arboretum krijgt een eigen thema, dat inspeelt op de unieke locatie in het dorp. Daarmee worden de aanwezige kwaliteiten versterkt en ontstaan verschillende bijzondere plekken. Samen vormen deze een zeer groot en divers arboretum.

In aanvulling op het door de Dorpsraad voorgestelde palaios arboretum en het voedselbos, zijn er o.a. plannen voor arboreta met lindes, berken, meidoorns, bomen met een bijzondere herfstkleur, bomen met een bijzondere schors en treurbomen.

Beeld: Hosper

De verschillende thematische arboreta worden onderling verbonden door een arboretumroute: een herkenbare aantrekkelijke wandelroute die de bezoeker langs alle verschillende thematische arboreta, langs bijzondere solitairen én langs de mooiste plekken van het dorp leidt.

Meer informatie