terug

Burgers betrekken bij openbare ruimte om kosten te drukken

Tuin Huize Morren in de gemeente Oldenbroek (bron: Wikipedia - Gouwenaar)
Tuin Huize Morren, Oldenbroek

De Gelderse gemeente Oldebroek wil met haar bewoners in gesprek treden over een plan om voortaan gezamenlijk de openbare ruimte te onderhouden. Op deze manier moet voorkomen worden dat een bezuiniging op het gemeentebudget zal resulteren in een afname van de kwaliteit van de openbare ruimte.

In de nabije toekomst zal de gemeente Oldebroek minder geld te besteden hebben voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Door een samenwerking met de bewoners op te zetten, hopen de bestuurders te garanderen dat de kwaliteit van de leefomgeving langdurig op niveau wordt gehouden, zodat wonen in de gemeente aantrekkelijk blijft.

Bewoners die deel willen nemen aan het project zullen de ruimte krijgen om de openbare ruimte in hun omgeving meer naar eigen smaak en inzicht in te richten. In ruil hiervoor nemen ze dan tevens de verantwoordelijkheid op zich om de omgeving zelf te onderhouden. Dit betekent een nadrukkelijke rol voor bewoners, maar ook de ruimte voor eigen ideeën en oplossingen.

Wethouder Van Dijk: “Het wordt een gezamenlijke zoektocht van bewoners en gemeente om vanuit een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling concreet invulling te geven aan het motto ‘Oldebroek voor mekaar’. Dat zal in het begin van beide kanten even zoeken en aftasten zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat we in buurten die er voor gaan samen tot mooie resultaten kunnen komen.”

Bron: Veluweland


Bekijk ook deze items