terug

Burgers Roermond adopteren openbaar groen

Openbaar groen bij de Pastoorswal in Roermond (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Openbaar groen in Roermond (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De Limburgse gemeente Roermond heeft haar inwoners gevraagd een stuk groen in de openbare ruimte te adopteren. Op deze manier raken de burgers meer betrokken bij het groenbeheer en spaart de gemeente een deel van haar onderhoudskosten uit.

In het verleden is het gemeentebestuur van Roermond al eens benaderd door burgers die een eigen stukje openbaar groen wilden adopteren. Om deze belangstellenden tegemoet te komen heeft de gemeente nu een aantal spelregels opgesteld voor de zogeheten groenadoptie. Zo moet het perceel voor iedereen toegankelijk blijven en mag het niet bij de eigen tuin getrokken worden. Daarnaast is het niet toegestaan om bij het onderhoud gebruik te maken van chemische middelen.

Al deze afspraken omtrent de adoptie van gemeentelijk groen worden voortaan vastgelegd in een adoptieovereenkomst, opgesteld door de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Door deze manier van samenwerken hoopt de gemeente dat de burgers meer betrokken zullen raken bij de kwaliteit van de openbare ruimte. Zij verrichten deze werkzaamheden overigens geheel op vrijwillige basis, want de gemeente geeft geen vergoeding.

Het nieuwe beleid omtrent de groenadoptie borduurt voort op het succes van een eerder project waarbij bedrijven het onderhoud van de rotondes in Roermond konden adopteren. Dat initiatief is inmiddels stopgezet, want alle twaalf rotondes van de gemeentes zijn inmiddels vergeven. Het nieuwe beleid van de groenadoptie zal over twee jaar geëvalueerd worden. Overigens is niet al het groen beschikbaar voor adoptie. Zo zijn bijvoorbeeld bomen uitgesloten.

Bron: Gemeente Roermond
Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Bekijk ook deze items