terug

CDA pleit voor lokale opwekking van duurzame energie

Zonnepanelen zijn een voorbeeld van het opwekken van duurzame energie op lokaal niveau (bron: Wikipedia - M.M.Minderhoud)
Zonnepanelen (bron: Wikipedia – M.M.Minderhoud)

Het CDA pleit voor meer aandacht en onderzoek naar de mogelijkheden om duurzaam energiegebruik op lokaal niveau te stimuleren. Tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken diende Tweede Kamerlid Agnes Mulder dan ook drie moties in, met als doel het ‘verankeren van de duurzame samenleving in de maatschappij’.

In de afgelopen jaren hebben burgers meerdere initiatieven opgezet om duurzamer om te springen met energie. Zo hebben veel mensen zich inmiddels aangemeld bij een lokale energiecoöperatie, waardoor ze samen op jaarbasis veel energie besparen. Daarnaast zijn er ook steeds meer burgers die hun eigen energie opwekken met behulp van windturbines en zonnepanelen.

Het CDA steunt deze ontwikkelingen, zo benadrukt Mulder: “Dit is de samenleving zoals we die graag zien: betrokken inwoners die met elkaar de handen uit de mouwen steken en met elkaar bijdragen aan een schonere leefomgeving”. Om die overgang naar een duurzamere samenleving nog verder te ‘verankeren in de maatschappij’ besloot het Kamerlid met een motie de regering op te roepen drie punten nog verder uit te werken:

1) Een visie op de sturende en ondersteunende rol van de overheid in deze.
2) Een strategie om inwoners bij lokale duurzame energieprojecten te betrekken.
3) Een programma om lokale duurzame energie initiatieven te ondersteunen en mogelijk te maken.

Daarnaast diende Mulder ook nog een tweede motie in, waarmee ze het kabinet opriep om contact te zoeken met de regeringen van Duitsland, Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk om te kijken of het energiebeleid meer op elkaar kan worden afgestemd. Volgens het Kamerlid passen beide stappen in de algemene visie van het CDA, dat staat voor “een duurzame samenleving en economie die gedragen worden van onderop waarbij overheid en inwoners partners van elkaar zijn.”

Bron: Nieuwsbank
Beeld: Wikipedia – M.M. Minderhoud


Bekijk ook deze items