terug

Circulaire bio-keerwand bevordert biodiversiteit

In Nederland neemt de biodiversiteit al jaren af, ondanks de vele plannen en maatregelen om deze trend te keren. Bijkomend probleem is dat Nederland één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is met een steeds verder oprukkende verstedelijking. Echter, ook in steden is er ruimte om de biodiversiteit te stimuleren, zo laat de nieuwe circulaire bio-keerwand zien.

 

bio-keerwand

Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd om een betonnen wand in te zetten als stimulans voor de biodiversiteit. In de meeste gevallen werken dergelijke wanden immers juist averechts. In tegenstelling tot andere betonnen wanden is in de bio-keerwand ruimte voor zowel planten als insecten vrijgemaakt en is de wand volledig circulair. De bio-keerwand is ontwikkeld door betonproducent Bosch Beton in samenwerking met MVO Nederland, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en advies- en ingenieursbureau BTL Advies.

Planten en insecten

Deze betonnen wanden bevatten meerdere uitsparingen voor planten en insectenhotels. De wortels van deze planten kunnen zich dwars door de wand heen aan de achterliggende grondwal hechten, zodat de flora goed kan gedijen in het beton. Een ander voordeel is dat de wortels ook beter water kunnen vasthouden van de grondaanvulling aan de achterzijde van de wand. Voor de begroeiing selecteerden Janse & Berkhof en BTL Advies gezamenlijk diverse plantensoorten, die in zowel esthetisch als ecologisch opzicht het meest geschikt zijn. Hierdoor zien de planten in de bio-keerwand er niet alleen sierlijk uit, maar bevatten zij ook voldoende voeding voor bijen, hommels en vlinders. Zo stimuleert de begroeiing de groei van de insectenpopulatie. De aan te brengen insectenhotels zijn vervaardigd uit makkelijk vervangbare houten buizen.

Volledig circulair

De productie van deze betonnen bio-keerwand met gaten gebeurt in één stortproces, waardoor er achteraf geen materiaalverlies is. Dit gaat uiteraard niet ten koste van de veiligheid en kwaliteit van de keerwand. Bovendien bestaat de wand uit grondstoffen van hoge kwaliteit die na afbraak van de wand herbruikbaar zijn. Dit betekent dat de bio-keerwand volledig circulair is.

Biodiversiteit

bio-keerwandAl sinds de vorige eeuw loopt het aantal dieren- en plantensoorten in Nederland terug. Niet alleen vissen- en boerlandvogelpopulaties, maar ook de insectenpopulatie is de afgelopen decennia fors afgenomen. Dit heeft gevolgen voor het gehele ecosysteem, onder meer omdat insecten een cruciale rol spelen bij de bestuiving van planten. Volgens Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, zijn initiatieven zoals de bio-keerwand dan ook hard nodig. “De biodiversiteit in Nederland neemt snel af. Dat heeft een enorme invloed op het natuurlijk kapitaal dat we als mens en economie nodig hebben. De effecten zien we dagelijks van stikstofproblematiek tot extreme weersomstandigheden. De betonnen bio-keerwand laat zien dat het heel goed mogelijk is om rekening te houden met de natuur.”, aldus Van der Heijden.

Voor meer informatie, zie www.boschbeton.nl