terug

Commissie Van Aartsen: VTH-stelsel functioneert te vaak onder de maat

De VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu) functioneert momenteel onvoldoende. Hierdoor ontstaat er vermijdbare schade, aldus het onderzoeksrapport Om de leefomgeving.

Het rapport is de eindconclusie van een adviescommissie onder leiding van Jozias van Aartsen. De commissie werd in juni vorig jaar advies gevraagd door staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Dit volgde op een aantal milieu-incidenten, bijvoorbeeld de grafietregens bij Tata Steel. Voor dit onderzoek keek de commissie naar het werk van 29 omgevingsdiensten.

Problemen

Als grootste probleem noemt de commissie het gebrek aan toezicht vanuit de overheid. Momenteel bepalen gemeenten wat er gebeurt met betrekking tot de uitvoering van milieutoezicht. De omgevingsdiensten zijn daaraan ondergeschikt. Volgens de commissie moeten de omgevingsdiensten echter juist onafhankelijk zijn om te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld in het houden van toezicht op bedrijven en om sancties te kunnen opleggen. Hiervoor ontbreekt het bij de omgevingsdiensten echter vaak aan bevoegdheden en kennis om goed te kunnen ingrijpen. Daarnaast lopen de taken van omgevingsdiensten volgens de commissie te ver uiteen.


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Aanbevelingen

De commissie komt met een aantal adviezen om het stelsel van de VTH aan te pakken. Onder meer moet er toezicht komen vanuit het rijk op de omgevingsdiensten. Daarnaast moeten de diensten landelijk dezelfde basistaken krijgen. Verder moeten de omgevingsdiensten meer ruimte krijgen voor strafrechtelijke handhaving en meer kennis en informatie uitwisselen.


Bekijk ook deze items