terug

Cultuurhistorisch onderzoek in vormgeving van ruimtelijke ordening

Gemeenten moeten sinds 2012 rekening houden met cultuurhistorische waarden tijdens de vormgeving van hun ruimtelijke plannen. Dit staat vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voordat ze dit kunnen bewerkstelligen, moet echter vaak cultuurhistorisch onderzoek gedaan worden.

Als hulpmiddel daarbij heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in overleg met het veld normen voor cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek opgesteld. In het rapport Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening staan richtlijnen die aanwijzingen en aanbevelingen voor de uitvoering van het onderzoek geven. Download het rapport in PDF-formaat.

Het rapport is op 31 januari jongstleden naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.


Bekijk ook deze items