terug

Cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid

Cursus SpeelruimtebeleidOp 4 en 5 juni 2014 organiseren stichting Speelruimte en OBB ingenieursbureau de cursus gemeentelijk speelruimtebeleid. Iedereen die beroepshalve betrokken is bij het spelen in de openbare ruimte kan in vijf dagdelen concreet aan de slag met vraagstukken als: hoe zet ik vernieuwend beleid op, welke wijze van beheer en onderhoud past bij mijn gemeente, hoe krijgen we -samen met de kinderen- de beste ontwerpen binnen ons budget, hoe vullen we de bewonersparticipatie in en op welke manier komen we tot een passend aanbestedingsdocument ?

Het cursusmateriaal beslaat het hele proces van de wens speelruimte aan te bieden tot en met de eventuele vervanging van het speeltoestel dat ooit geplaatst is. Dit jaar zal er extra aandacht zijn voor participatie, natuurlijk spelen en Europese aanbesteding. Een gevarieerd programma van theorie, veldbezoek in de stad en workshops waarbij de deelnemers zelf aan het ontwerpen slaan.

Deze cursus wordt als waardevol en motiverend ervaren door deelnemers die die beroepshalve betrokkenen zijn bij speelruimte: ambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouw¬coöperaties en projectontwikkelaars hebben ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen.

De kosten voor deze cursus op 4 en 5 juni in Utrecht bedragen 955 euro, waarin al het cursusmateriaal, een overnachting, ontbijt, lunches en diner zijn inbegrepen. Meer informatie en aanmelden via de website.

Nieuwe kansen voor speelruimtebeleid

Onderzoek toont aan dat buitenspelen voor kinderen van onschatbare waarde is. Tegenover de recente berichten over ontwikkelingen in het onderwijs, waarbij kinderen worden gestimuleerd te leren met behulp van een aangepaste Ipad, is aandacht voor het fysieke buitenspelen weer actueel. Een goede speelruimte versterkt onder meer de sociale samenhang in de buurt en zorgt voor een beter leefklimaat en groter veiligheidsgevoel.

Het speelruimtebeleid is bij uitstek een opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving. Speelruimte stelt immers eisen aan groen, verkeer, participatie, ontwikkeling en gezondheid van het kind, speeltoestellen, sportvelden, schoolpleinen, routing door de buurt enzovoort. Het raakt ook aan preventieve gezondheidszorg, educatie en vraagstukken bij de opvoeding.


Bekijk ook deze items