terug

De AZEB-methode: betaalbaar én energieneutraal bouwen

Betaalbaar energieneutraal bouwen stelt bedrijven en opdrachtgevers voor een grote uitdaging.  Dit vraagt immers om een totaal andere aanpak van zowel het bouwproject als de bedrijfsvoering. Daarom ontwikkelde een groep van acht organisaties onder leiding van vereniging DNA in de Bouw de AZEB-routekaart. Deze nieuwe methode helpt bedrijven om samen met hun opdrachtgevers de juiste balans tussen kosten en kwaliteit te vinden bij nieuwbouw en renovatieprojecten. Omdat eerder geplande events dit voorjaar vanwege het coronavirus, niet konden doorgaan, wordt AZEB in september en oktober nogmaals geïntroduceerd; op een online en een live beurs en met een cursus.

Energieneutraal bouwen

Het AZEB-project (Affordable Zero Energy Buildings) bracht nagenoeg alle bestaande (organisatie)technische oplossingen voor betaalbaar energieneutraal bouwen in kaart. Hiervoor sloegen door acht organisaties uit zes EU-landen de handen ineen. In drie jaar tijd, voegden ze bewezen oplossingen samen in een nieuwe geïntegreerde aanpak: de AZEB-routekaart. Deze methode leidt opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers in 17 stappen naar een betaalbaar energieneutraal gebouw met voorspelbare prestaties en kwaliteit. Dit brengt verscheiden voordelen met zich mee. Aantoonbare kwaliteit en blijvend lage kosten effenen immers de weg voor betaalbare projectfinanciering. Daarbovenop maakt voorspelbare kwaliteit energieneutraal bouwen echt betaalbaar. 

Maak kennis met AZEB

Oorspronkelijk zou AZEB dit voorjaar worden gepresenteerd, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. In september en oktober zijn er echter opnieuw kansen om kennis te maken met AZEB. Tijdens de online beurs Building Holland Digital op 10 september staan nieuwe trends en innovaties op het gebied van de energietransitie centraal. AZEB verzorgt de breakout sessie ‘Betaalbaar BENG met voorspelbare hoge gebouwkwaliteit’ van 11.30 tot 12.00 uur.

Het eerder geplande AZEB-slotcongres met binnen- en buitenlandse sprekers vindt nu plaats op 27 oktober, van 13 tot 17 uur tijdens de beurs Building Holland 2020 in Amsterdam.

Energieneutraal bouwen

Dé gouden oplossing voor energieneutraal bouwen bestaat helaas niet. Aan het begin van een project moet de initiatiefnemer immers honderden besluiten nemen. Het zijn besluiten die vanuit elk perspectief ook weer een andere invulling kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de architectonische invalshoek, de installatietechnische kant, de randvoorwaarden van de omgeving van het gebouw. In de huidige praktijk worden deze besluiten vaak genomen zonder de samenhang te begrijpen en zonder de effecten op de gebruiksfase in beeld te hebben. Door de AZEB-routekaart te volgen komt een ontwerpteam samen met de initiatiefnemer wel tot een afgewogen beslisproces en vormen expliciete kwaliteitsafspraken de kaders van het project. Maatgevend hierin is de integrale gebouwprestatie. Die borgt de gebruikerstevredenheid tot na oplevering.

Meer dan alleen een stappenplan

De AZEB-methode is meer dan alleen een stappenplan. Het is een handreiking voor een structurele verandering van projectaanpak en bedrijfsvoering. De AZEB-routekaart behelst alle projectfases, van initiatief tot gebruik & onderhoud. Deze zijn aangevuld met twee stappen op organisatieniveau: projectevaluatie en ketenintegratie. Immers zijn de ervaringen uit een project goud waard als je deze inzet om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat verhoogt de impact van een bedrijf. Praktische hulpmiddelen om de stappen in praktijk toe te passen maken deel uit van de AZEB-methode. De routekaart is ontwikkeld voor nieuwbouw en ook voor renovatie bruikbaar.

 


Bekijk ook deze items