terug

De economische waarde van de openbare ruimte

Openbare ruimte (bron: studie 'Waarde van de openbare ruimte')
Openbare ruimte (bron: studie ‘Waarde van de openbare ruimte’)

Met de groei van de Nederlandse steden wordt het beleidsmatig afwegen van de investeringen en de belangen rond de openbare ruimte in de stad steeds belangrijker. Piet Rietveld (VU Amsterdam) en Fokko Kuik (gemeente Amsterdam) hebben in dit kader onderzoek gedaan naar de ‘waarde van openbare ruimte’.

Om als stad op internationaal niveau te kunnen concurreren met andere steden zijn zaken als aantrekkelijkheid en leefbaarheid tegenwoordig steeds vaker net zo doorslaggevend als de traditionele factoren als bereikbaarheid en economische diversiteit. Bij afwegingen rond investeringen in infrastructuur en openbare ruimte maken ambtenaren daarom steeds vaker gebruik van Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA’s).

Om op dit gebied meer kennis te vergaren hebben Piet Rietveld (VU Amsterdam) en Fokko Kuik (gemeente Amsterdam) onderzoek gedaan naar de economische waarde van de openbare ruimte. Zij deden dit aan de hand van vijf relevante probleem en vraagstukken:

– Hoeveel blauw is er nodig in de stad?
– Wat is open ruimte waard binnen en buiten de stad?
– Hoeveel prioriteit moet worden gegeven aan het voorkomen van doorsnijding?
– Wat is het rendement van het bestrijden van verkeerslawaai?
– Wanneer is er reden tot spreiding van toeristische druk?

Uit het onderzoek kwamen een aantal  interessante en opmerkelijke conclusies naar voren. Zo blijkt dat de introductie van groen in de stad voor een stedeling alleen economische waarde oplevert als deze zich op korte afstand (10-25 meter) van de directe woonomgeving bevindt. Ligt de groene ruimte of de speelplaats op een iets grotere afstand (meer dan 100 meter), dan zijn de effecten gering.

Verder leert de studie dat de aanleg van tunnels van grote economische waarde kan zijn. Zowel het voorkomen van een doorsnijding van de openbare en/of groene ruimte als de afname van het verkeerslawaai leveren grote positieve effecten op. Een halvering van de verkeersdrukte op hoofdwegen leidt tot een stijging van de woningprijzen met 2%. Investeren in de vermindering van de toeristenoverlast blijkt echter relatief weinig zin te hebben. Stedelingen zijn bereid om slechts 1 euro per maand meer in huur te gaan betalen als de drukte zou verminderen.

Lees de volledige 6 pagina’s tellende studie (PDF) op de website van VerDuS.

Bron: VerDuS


Bekijk ook deze items