terug

De klimaatbestendige stad

Door slim om te gaan met groen en water is de stad voorbereid op de effecten van klimaatverandering.

klimaatbestendige stad

In steeds meer gemeentes keert, na jaren, het water weer terug in de stad. Beken worden weer bovengronds aangelegd en gedempte grachten en havens opnieuw blootgelegd. Er zijn tal van voorbeelden van: Breda, Almelo, Rotterdam, Utrecht. Projecten die vanuit de waterwereld zijn geboren en waar voor groen een prominente plaats is.

Dat er bij de omvorming van binnensteden aandacht is voor de combinatie van water en groen, heeft alles te maken met de verandering van het klimaat. Steden krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast door extreme hoosbuien die worden afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte.

Sterke combinatie

“Groen en blauw zijn een sterke combinatie in de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt ir. Joop Spijker, onderzoeker WUR. “Bij alle aanleg of renovaties in een stad, moet de vraag op tafel komen: ‘hoe zorg je dat het groen bijdraagt aan de opvang van water?’ Het is belangrijk dat een deel van het water in de bodem infiltreert. In een binnenstedelijk gebied is dat een ingewikkelde opgave. Maar als water terugkeert in de stad, biedt dat vaak ook de ruimte om bomen te planten. Als je zorgt dat de groene ruimte ook gebruikt wordt om water te infiltreren in de bodem, dan heb je daar een voorraadje voor de droge tijden. En als je dat op een slimme manier doet, verminder je de belasting van het riool tijdens piekbuien. Ook aan de rand van de stad kan een combinatie van groen en blauw voor waterberging zorgen, bijvoorbeeld door een moerasgebied aan te leggen”, aldus Spijker.

Groen kan ook effectief zijn om te voorkomen dat de temperatuur te hoog oploopt tijdens hittegolven. Bomen bieden schaduw en zorgen voor comfortabelere plekken overdag. Groen neemt minder warmte op dan niet-groene materialen. Hierdoor koelt het in een groene omgeving ’s avonds meestal sneller af, dan in een omgeving met veel steen en asfalt. Dat geeft ’s avonds, de overdag opgenomen warmte, weer af.

Kijk voor meer informatie over groen in openbare ruimten op nl.thegreencity.eu.

 


Bekijk ook deze items