terug

De waarde van groen erfgoed behouden: helpt u mee?

Nederland is rijk aan groen erfgoed. Tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen staan echter onder druk door infrastructuur- en bouwontwikkelingen. De Omgevingswet die eraan komt, vraagt veel inzet om deze waarden zichtbaar te krijgen en te houden.

Steeds vaker weten particulieren, instellingen en overheden voor advies de weg te vinden naar de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de Nederlandse Tuinenstichting. De CGE werkt met vrijwillige adviseurs met juridische, planologische of groene (ontwerp of technische) achtergrond.

De CGE geeft onafhankelijk advies aan particulieren, instellingen en overheden over de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin des woords. Wij entameren ook onderzoek naar historische en hedendaagse tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun ontwerpers en beheerders. Verder vormt de bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment een speerpunt.

Daarnaast hebben we een monitorfunctie: we signaleren problemen met het behoud en beheer van historische en actuele tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen, en we mobiliseren overheden en de publieke opinie zodra dit groen in de knel dreigt te raken. In sommige gevallen gaat het hierbij om particuliere tuinen, in andere gevallen om landgoederen, buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen, zoals stadsparken, begraafplaatsen, singels.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


De CGE komt in actie naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, alerte donateurs, bezorgde burgers of actievoerende groepen. Dan onderzoeken we welke hulp geboden is. Deze kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten. Daarin worden we bijgestaan door deskundige (vrijwillige) adviseurs groen erfgoed, studenten van instellingen voor (historische) tuinarchitectuur en het bureau van de NTs.

Er ligt kortom veel nuttig werk voor de CGE in het verschiet. We zijn daarom op zoek naar mensen die ons daarbij met expertise ondersteunen als vrijwilliger. Herkent u zichzelf hierin en spreken onze ambities u aan? Neemt u dan contact op met het NTs-bureau (info@tuinenstichting.nl, tel: 020-6235058).

Foto bovenaan: Park Sonsbeek in Arnhem. (Bron: www.coop.nl)


Bekijk ook deze items