terug

Deltaprogramma Kust presenteert de Nationale Visie Kust

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt de visie in ontvangst uit handen van stuurgroepvoorzitter Joke Geldhof (Gedeputeerde Noord-Holland).
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt de visie in ontvangst uit handen van stuurgroepvoorzitter Joke Geldhof (Gedeputeerde Noord-Holland).

Langs de hele kust wordt hard gewerkt aan plannen en ideeën om ‘de Gouden rand van Nederland’ op lange termijn veilig, economisch sterk en aantrekkelijk te houden. Het resultaat is de Nationale Visie Kust, een kompas voor het toekomstige werk aan de kust.

De Nationale Visie Kust zet in op een aanpak waarbij bescherming van het achterland tegen zout water samengaat met ruimtelijke ontwikkeling. En hoe die elkaar waar mogelijk kunnen versterken en voordelen kunnen opleveren. Dus niet twee keer op één plek langskomen om werkzaamheden te verrichten, maar gebieden zo inrichten dat zeeweringen ‘meegroeien’ met de zeespiegelstijging. Vanuit beheer en onderhoud wordt bekeken of het zand dat gebruikt wordt om de Nederlandse kust veilig te houden tegelijkertijd nog beter ten goede kan komen aan andere maatschappelijke functies zoals cultuur, natuur, recreatie en toerisme.

Provincies en gemeenten gaan samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat de regionale doelen realiseren. Hiervoor zijn ‘parelprojecten’ benoemd; bijzondere plekken aan de kust met een grote ontwikkelpotentie. Voorzitter van de Stuurgroep kust, gedeputeerde Joke Geldhof (Noord-Holland): “De parels zullen die gouden rand van Nederland een extra impuls geven en laten zien dat veiligheid en duurzame ontwikkeling van onze kust hand in hand gaan. Met de Nationale Visie Kust hebben we daarvoor een degelijk en vooral concreet kader neergezet, waarmee we in de regio aan de slag kunnen.”

U kunt de visie vinden op de website van de Rijksoverheid.


Bekijk ook deze items