terug

Digitale atlas brengt bereikbaarheid Brabant in kaart

Moderne steden staan voor een groot aantal uitdagingen. Hierbij spelen ook mobiliteit en logistiek een steeds grotere rol, mede door het coronavirus. Om ondersteuning te bieden in deze vraagstukken, ontwikkelden Logistics Community Brabant en Argaleo samen de Atlas van de Bereikbare Stad. Dit digitale 3D dashboard maakt de bereikbaarheid van (binnen)steden in een oogopslag zichtbaar.  

Bereikbaarheid Brabant

Bereikbaarheid speelt een grote rol bij de leefbaarheid van steden. Tegelijkertijd maakt deze sector door de coronamaatregelen grote veranderingendoor. Vanwege het virus is het aantal online bezorgingen immers enorm toegenomen, waardoor de stadslogistiek extra wordt belast. Daarnaast zoeken Nederlanders massaal naar alternatieven voor het openbaar vervoer, waardoor vervoersmiddelen als e-bikes met een enorme opmars bezig zijn. Deze ontwikkelingen vragen om technologische en data-gedreven oplossingen. Planologen, beleidsmakers en bedrijven in de stad staan dan ook voor enorme uitdagingen.

Van data naar inzicht

Om hen te ondersteunen, ontwikkelden LCB en Argaleo de ‘Atlas van de Bereikbare Stad’. Hierbij wordt data gevisualiseerd in een 3D kaart. Op deze manier brengt de Atlas in één oogopslag knelpunten en kansen voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad in beeld. De Atlas bevat als basis alle beschikbare openbare publieke databronnen en kan aangevuld worden met private data. Beleidsmakers kunnen zo beleidsmatige vraagstukken vertalen naar concrete inzichten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loopafstand naar alle bushaltes in Noord-Brabant, de fietsbereikbaarheid van scholen of de druk van vrachtverkeer in de binnenstad.

Met een data-gedreven aanpak hebben we een beter inzicht gekregen in de kansen voor verbetering en uitbreiding van een hoogwaardig fietsnetwerk,” aldus programmaleider Rogier Heijltjes van de provincie Noord-Brabant.

bereikbaarheid Brabant

Innoveren door samenwerking

De Atlas is een nieuwe tool voor de LCB-kennisinstellingen om haar ontwikkelde kennis over logistiek en mobiliteit te verbinden aan de bereikbaarheidsvraagstukken van steden en provincies. Zo voegt het BUas-lectoraat Urban Intelligence kennis op het gebied van de fiets toe. Ook JADS (Jeronimus Bosch Academy for Digital Science) werkt mee in dit vernieuwende project. Deze samenwerking biedt volgens Joost de Kruijf als bedenker van de Atlas extra kansen door de integratie van de juiste data, gerelateerde kennis en innovaties.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Argaleo is onmisbaar in de totstandkoming van de Atlas van de Leefbare Stad. Argaleo werkt met andere organisaties samen die het nut van de 3D visualisaties zien en hun kennis hierin willen etaleren. Over uitdagingen als intellectueel eigendom is Jeroen Steenbakkers van Argaleo ook duidelijk: “de enige manier dat partijen kennis en data willen delen, is dat deze bij de rechtmatige eigenaar blijft”.

Toekomst

De Atlas van de Bereikbare Stad maakt deel uit van het LCB-thema Leefbare Stad. Onder de paraplu van de Atlas van de Leefbare Stad worden steeds nieuwe deeloplossingen ontworpen. De Atlas van de Bereikbare Stad is daar het resultaar van. In de nabije toekomst staat ook een versie met multimodale logistieke vervoersstromen op de rol. Gezamenlijk dragen alle Atlas-varianten bij aan de vraagstukken en discussie rondom een leefbaar Brabant.


Bekijk ook deze items