terug

Digitalisering dringt graafschades terug

Bron Pixabay

Met zo’n 1,7 miljoen kilometer aan ondergrondse kabels en leidingen loopt Nederland voorop met de ondergrondse infrastructuur. Het wordt steeds drukker in de grond, en de afhankelijkheid van energie- en telecomnetwerken neemt toe. Bij een storing kan het economische verkeer plat komen te liggen.

Uit Stadswerk Magazine nr. 2 van 2018

Graafschades

Graafschades vormen vaak het grootste probleem. Vanwege de herstelkosten, financiële schade, overlast en mogelijke consequenties voor de veiligheid. Hoewel het aantal graafschades in Nederland structureel daalt, is het een onderwerp dat op de agenda moet blijven staan. Er is van alle partners uit de graafketen een extra inspanning nodig om het aantal graafschades te verminderen naar 1 op 20 graafbewegingen in 2018.

Efficiënter proces

Groenbedrijf Den Haag De gemeente Den Haag neemt dit serieus en zoekt continu naar mogelijkheden om een veilige graafcultuur stevig te verankeren. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat er een uniforme werkwijze wordt gehanteerd? Veiligheid, het voorkomen van incidenten en het beperken van overlast voor burgers zijn belangrijke uitgangspunten. Technologie is een nuttig instrument gebleken. Groenbedrijf Den Haag maakt gebruik van de Klic App, een tool die de door het Kadaster geleverde gegevens bij het doen van graafmelding toegankelijk maakt voor smartphone en tablet. Waar de inzet van de app in eerste instantie efficiëntieverbetering als doel had, draagt het ook bij aan het voorkomen van graafschades.

Preventie Service

‘Het op eenvoudige wijze bekijken van de tekeningen en de mogelijkheid te meten, maakt dat de mensen in het veld ook echt de gegevens raadplegen’, zegt Willem Ellerman van Groenbedrijf Den Haag hierover. ‘Omdat we het aantal graafschades verder wilden reduceren, hebben we als uitbreiding op de Klic App de Preventie Service geïntroduceerd.’ Met deze service worden onder andere proefsleuven eenvoudig geregistreerd en afspraken rondom Eis Voorzorg maar ook afwijkende situaties vastgelegd. Dit creëert bewustwording in het veld en geeft de mogelijkheid om te sturen op gedrag. Bovendien worden de gegevens zeven jaar bewaard. Aantoonbaarheid van het proces en het nemen van voorzorgsmaatregelen wordt belangrijker in het kader van de CROW 500, waarbij ook de gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen. Met digitalisering van het Klic-proces laat Groenbedrijf Den Haag zien zich actief in te zetten voor de doelstellingen van de graafketen. Wie volgt?

Meer info: www.goconnectit.nl


Bekijk ook deze items