terug

Doorgroeien in de openbare ruimte?

Groenvoorziening in Rijswijk (bron: Wikimedia Commons - M.Minderhoud)
Groenvoorziening in Rijswijk (bron: Wikimedia Commons – M.Minderhoud)

HAS KennisTransfer start op 23 april 2013 met de vijfdaagse cursus Trends en Ontwikkelingen in de openbare ruimte. Deze cursus is onderdeel van de opleiding Projectleiding Groenvoorziening. Tijdens de cursus Trends en Ontwikkelingen komende onder andere de volgende onderwerpen aan bod: digitaal aanbesteden, wet en regelgeving, kwaliteitsmanagement en duurzaamheid.

De volledige opleiding Projectleiding Groenvoorziening bestaat uit de volgende cursussen:

–          Trends en ontwikkelingen in de openbare ruimte (start 23 april 2013)

Deze cursus behandelt trends zoals duurzaamheid en de implementatie hiervan. Tevens wordt gekeken naar actuele ontwikkelingen zoals digitaal aanbesteden, kwaliteitsmanagement en nieuwe wet- en regelgeving.

–          Strategisch projectbeheer (september 2013)

Hierin bekijken we alle facetten van het concept van bestekken. Ook komen de initiatieffase en de meest voorkomende fouten aan bod. Cursisten doorlopen het pad van bestek tot projectvoorstel (contractvorm) en vertalen dat in een operationeel werkplan.

–          Persoonlijk leiderschap en tactische projectleiding (december 2013)

In deze cursus staat de aansturing van het operationele team centraal. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de penvoerder/directievoerder van een project en de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever.

Informatie?

Voor meer informatie over deze opleidingen en cursussen ga naar de website van HAS Kennistransfer

Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items