terug

Du Pré, schoolvoorbeeld van een sociale ondernemer

Ruim 70 jaar verzorgt Du Pré groenprojecten als gecertificeerd groenbedrijf de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden voor overheid, bedrijven en particulieren. Mvo heeft de volle aandacht binnen Du Pré; het onderwerp staat op de agenda van iedere managementvergadering en is vastgelegd in kwaliteitsprocedures. Daarnaast neemt Du Pré deel aan branchgerichte mvo-projecten en is ze betrokken bij de mvo-meter van de branchevereniging VHG.

“Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is bij Du Pré volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Een van de manieren waarop we ons maatschappelijk ondernemerschap vormgeven, is door middel van een samenwerking met het socialewerkvoorzienings- en re-integratiebedrijf Atlant Groep. Samen zetten we ons actief in voor werkgelegenheid en arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij we elkaars kracht versterken en gebruiken. Daarnaast geven wij invulling aan social return, waarmee we actief en serieus onze sociale verantwoordelijk nemen”, aldus directeur Robert Smid.

De pragmatische en daadkrachtige aanpak van Du Pré maakt maatschappelijk ondernemen mogelijk. En daarmee is Du Pré volgens andere ondernemers binnen het netwerk van het Atlant Partnership een schoolvoorbeeld van een sociale ondernemer!


Bekijk ook deze items