terug

Duurzaamheid in 2020 ‘business as usual’ in GrondWeg en Waterwerk

Dat is de ambitieuze doelstelling van de Greendeal Duurzaam GWW 2.0. En dat zet zoden aan de dijk! Het Economisch Instituut voor de Bouw becijferde dat in 2023 ruim 17 miljard wordt uitgegeven aan nieuwbouw en herstel in de GWW sector. Gemeenten zijn daarbij de grootste opdrachtgever. 

Foto: Pixabay

Wethouder Sharon Dijksma tekende begin 2019 namens de gemeente Amsterdam op een bouwplaats aan de Rechtboomssloot drie Greendeals: Het nieuwe draaien, Duurzame logistiek in de bouw en Duurzaam GWW 2.0: duurzaamheid business as usual in alle aanbestedingen voor spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. De Greendeals zijn ambitieus, versterken elkaar en beschrijven nauwkeurig welke prestaties van de deelnemers worden gevraagd. Ze werden niet voor niets op deze bouwplaats ondertekend. Daar wordt een kademuur vervangen met elektrische hulpmiddelen. Dit levert een emissiereductie op en het beperkt enorm de geluidsoverlast voor omwonenden.

Greendeal Duurzaam GWW 2.0

Naast Amsterdam heeft ook Arnhem begin vorig jaar de Greendeal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze gemeenten sluiten ook aan bij de Community of Practice gemeenten binnen de Greendeal die Stadswerk faciliteert en waaraan Groningen, Amersfoort, Nijmegen, Eindhoven, Oss, Breda, Haarlem en Rotterdam ook deelnemen. De communityleden leren uit elkaars praktijk en zijn samen onderweg naar het ambitieuze einddoel van de Greendeal om uiteindelijk Nederland 2050 circulair te realiseren. Het accent ligt nu sterk op de noodzakelijke reductie van emissies maar circulaire economie behelst meer. Om dat te laten zien, hebben Stadswerk en NVRD branchevereniging voor afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte de Mindmap Ciruclaire Openbare Ruimte gemaakt met als boodschap: Iedereen kan beginnen en overal kun je beginnen. De mensen van de praktijk maken het verschil!

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 2, 2019). TEKST: Maarten Loeffen, Vereniging Stadswerk Nederland