terug

Enquêtes OVL-Monitor staan open

Bent u actief u het werkveld openbare verlichting? Bij gemeente, provincie, waterschap of Rijkswaterstaat? Of als marktpartij, bijvoorbeeld als leverancier, installateur, lichtontwerper of adviseur? Ga dan naar de website van OVLNL en vul de enquête in!

De OVL-monitor in een initiatief van stichting OVLNL en bestaat sinds 2016. In 2021 verschijnt er een speciale publicatie ter ere van haar vijfjarig bestaan. Terwijl we werken aan dit lustrumboekje, gaat de jaarlijkse OVL-monitor natuurlijk gewoon door. De enquêtes staan weer open! Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe meer gegevens. Dat levert interessante informatie op. Voor overheden en marktpartijen.

Breed spectrum

Het werkveld openbare verlichting is boeiend en steeds in beweging. Zowel technische ontwikkelingen als maatschappelijke thema’s spelen er een grote rol. De OVL-monitor volgt de belangrijkste trends en brengt deze in beeld.

In de enquêtes komt een breed scala van onderwerpen aan bod. We vragen daarbij naar feiten, maar ook uw mening is van belang. Wat vindt u bijvoorbeeld van Smart City? Wat zijn volgens u de belangrijkste belemmeringen voor innovatie? En welke vorm van aanbesteding heeft uw voorkeur? We zijn benieuwd naar uw inbreng!

Inkopen en aanbesteden

Het thema van de OVL-monitor is dit jaar Inkopen en aanbesteden. Daarbij is gekozen voor een nieuwe aanpak. Voorgaande jaren kwam het thema vooral terug in de interviews. Dit jaar zijn er meerdere enquêtevragen aan gewijd en kan iedereen dus zijn of haar mening geven.

Op die manier diepen we het thema uit. Dat maakt het eindrapport extra boeiend. Het totaal aantal vragen is overigens gelijk gebleven, omdat er ook vragen zijn verwijderd. Het kost dus niet meer tijd om de enquêtes in te vullen.

Toegankelijk en aantrekkelijk

De belangrijkste resultaten van de monitor worden gepresenteerd op een bijeenkomst van OVLNL. Bovendien is het eindrapport gratis te downloaden op de website van OVLNL. Dit rapport is kleurrijk en overzichtelijk. Infographics en grafieken met een korte toelichting voeren de boventoon. Het is een document waar je makkelijk doorheen bladert of scrolt.

Doe mee!

De enquêtes staan NU open. Overheden en marktpartijen hebben elk een eigen vragenlijst. De links staan op de website van OVLNL.


Bekijk ook deze items