terug

Europese subsidie voor duurzame stedenbouw Nijmegen Arnhem

De stadsregio Nijmegen Arnhem, het Utrechtse bureau W/E Adviseurs en de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben een subsidie van de Europese Unie voor duurzame stedenbouw in de wacht gesleept. In samenwerking met zeven andere Europese regio’s gaan deze organisaties nu deelnemen aan een project om de kennis en vaardigheden over duurzame energie in de stadsomgeving te verbeteren.

Onder de titel ‘Stimulating Sustainable Regional Development by means of a Structured Process Approach’ (SUSREG) gaat Stadsregio Nijmegen Arnhem vanaf het voorjaar van 2013 werken aan de versterking van de rol van duurzame energie en energiebesparing op stedenbouwkundig niveau. Het initiatief is opgezet met behulp van Europese subsidies en bestaat uit een samenwerkingsproject met zeven andere Europese regiobesturen in Spanje, Italië, Tsjechië en Cyprus.

In elk van de deelnemende regio’s zal in de eerste fase van het project een casestudy op worden gezet. Vervolgens zullen de resultaten van al deze casestudies gebruikt worden voor de opzet van nieuw kennismateriaal en trainingen. Gedurende het project zal onder meer samengewerkt worden met de Hogeschool Utrecht (HUAB), de internationale beroepsvereniging van stedenbouwkundigen (ISOCARP) en enkele regionale partners.

De Stadsregio Nijmegen Arnhem kwam onder meer in aanmerking voor deelname aan het project wegens het gebruik van GPR Stedenbouw, een innovatief programma dat op eenvoudige wijze inzicht geeft in de duurzaamheid en de effecten van bepaalde ontwerpkeuzes. Dit hulpmiddel is ontworpen door W/E adviseurs, het Utrechtse bureau dat tevens het nieuwe SUSREG project zal coördineren.
Het samenwerkingsverband zal 28 maanden duren en kent een totaalbudget van 1.5 miljoen euro, waarvan 90.000 euro ten dele komt aan de Stadsregio Nijmegen Arnhem.

Bron: Stadsregio Nijmegen Arnhem
Beeld: W/E Adviseurs – GPR stedenbouw


Bekijk ook deze items