terug

Europese unie bereikt akkoord omtrent landbouw

Averlosche Leide in het oude boerenlandschap
Averlosche Leide in het oude boerenlandschap in Deventer. Beeld door JanB46 via Wikimedia.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stemt in met het akkoord dat de ministers van landbouw van de EU hebben bereikt. Dat akkoord luidt dat ‘vergroening en modernisering van de landbouw voorop staat’. Volgens de Rijksoverheid is daarmee een grote stap gezet op weg naar een groenere, duurzamere en meer innovatieve landbouw.

In het akkoord zijn ook Nederlandse wensen gehonoreerd, waaronder het feit dat gecertificeerde biologische bedrijven nu in aanmerking komen voor de premie voor vergroening. Hierdoor hebben Nederlandse boeren meer ruimte gekregen om te kiezen voor vergroening die past bij specifieke omstandigheden. Verder kunnen agrarische natuurverenigingen nu gezamenlijk vergroeningsmaatregelen uitvoeren om natuurbeheer effectiever te laten verlopen.

Tevens wordt het mogelijk dat producentenorganisaties van boeren of tuinders ook voor sectorgenoten regels kunnen stellen, zij het onder specifieke voorwaarden. Hierdoor kunnen zij onder meer regels voor plantgezondheid en voedselveiligheid opstellen, wat belangrijk is in het geval van bijvoorbeeld een plantenziekte die zich in de hele sector voordoet.

Voor een uitgebreider beeld over het akkoord kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Het definitieve besluit over het nieuwe Europese landbouwbeleid moet in juni worden genomen.


Bekijk ook deze items