terug

Geen boetes meer voor het verstoren van de natuur op de Waddenzee

Als gevolg van een aanpassing in de wetgeving is het voor wetshandhavers onmogelijk om boetes uit te delen aan mensen die de natuur op de Waddenzee verstoren. Daarnaast geeft de Waddenunit van het ministerie aan dat er voor de controle hierop ook geen mankracht beschikbaar is. Verschillende partijen zoeken naar een oplossing.

Door wetswijziging geen boetes meer

In 2017 werd in de Wet natuurbescherming de definitie van het “verstoren van de natuur” aangepast. Sindsdien moeten wetshandhavers kunnen bewijzen dat overtreders opzettelijk de natuur verstoord hebben, of dat door hun overtreding een gehele populatie van een soort geschaad wordt. Volgens Rijkswaterstaat is het met deze voorwaarden praktisch onmogelijk om mensen die de natuur verstoren een boete te geven. In de afgelopen jaren zijn er daarom geen boetes uitgedeeld terwijl er wel natuurverstoorders waren.

Gebrek aan mankracht van wetshandhavers op de Waddenzee

De provincie Friesland geeft aan dat er op dit moment overlegd wordt door de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze hopen een oplossing voor het probleem te kunnen vinden. Een ander probleem moet ook worden aangepakt: het gebrek aan mankracht van wetshandhavers. De bevoegdheid van boetes uitdelen ligt bij de Waddenunit van het ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit. Echter hebben zij slechts vier schepen beschikbaar en zijn ze verantwoordelijk voor meerdere taken.

Deskundigen maken zorgen over gevolgen geen boetes uitdelen

Woordvoerder van de Waddenvereniging: ‘Vroeger kreeg je een bon als je zeehonden of vogels verstoorde. Maar nu komt het erop neer dat iedereen kan doen wat hij of zij wil zonder het risico te lopen daarop te worden aangesproken.’ Deskundigen maken zich zorgen over het probleem. Ze hebben de angst dat de flora en fauna ernstig lijden als gevolg van geen controles.

Waddenvereniging wil dat minister snel ingrijpt

Hoeveel keer per jaar de natuur wordt verstoord, is niet duidelijk. De Waddenvereniging:

‘Maar het is een beschermd natuurgebied dat ook wordt gebruikt door beroepsvaart en toeristen. Mensen moeten weten hoe ze om moeten gaan met de flora en fauna, en dat ze bijvoorbeeld afstand moeten houden bij de zeehonden.’ De Waddenvereniging pleit ervoor dat het ministerie snel zal ingrijpen, al is het om een gebied beperkte toegang te geven. Daarnaast hoopt de vereniging dat het kabinet zich haast met het instellen van nieuwe Waddenautoriteit.

Op welke termijn het nieuwe plan er komt en wanneer dit ingaat, is nog niet duidelijk


Bekijk ook deze items