terug

Gemeente Epe overweegt om plantsoendienst uit te besteden

De gemeente Epe heeft besloten om onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor de privatisering van de buitendienst. Mogelijk zal het onderhoud van pleinen, straten en gemeenteplantsoenen daardoor binnenkort uitbesteed worden aan private partijen.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil het onderhoud van de openbare ruimte gaan uitbesteden in het kader van de transformatie van Epe naar een regiegemeente. Dit houdt in dat de gemeente steeds meer uitvoerende taken over zal laten aan aannemers en andere marktpartijen. In voorbereiding op deze transformatie, die per 1 januari 2014 voltooid moet zijn, heeft het gemeentebestuur nu opdracht gegeven onderzoek te doen naar de privatisering van de buitendienst.

Een van de belangrijkste focussen van het onderzoek is de eventuele opzet van een sociaal plan voor de veertig huidige medewerkers van de gemeentedienst. Daarnaast wil het College ook weten of de overstap op een private buitendienst kostendekkend zal zijn, of dat deze maatregel geld zal gaan kosten. Zo moet onder meer onderzocht worden hoeveel geld een privatisering oplevert met betrekking tot een toename van de efficiëntie en een besparing op de overheadkosten.

Omdat deze vraagstukken in financieel-technisch opzicht vrij ingewikkeld zijn, heeft de gemeente Epe besloten om specialistische hulp in te roepen. De kosten daarvan worden betaald uit een speciaal gemeentefonds met geld dat beschikbaar is gesteld voor de transformatie naar een regiegemeente. Het is de bedoeling dat het onderzoek half mei afgerond is, zodat het College van B en W in juni een beslissing kan nemen over de uitbesteding van de buitendienst.

Bron: De Stentor


Bekijk ook deze items