terug

Gemeente Utrecht stimuleert autodelen

autodelen
Bron: Pixabay

Als onderdeel van het Actieplan Schoon Vervoer 2015-2020 gaat gemeente Utrecht het delen van auto’s stimuleren door verschillende maatregelen te treffen. Door het delen van auto’s aantrekkelijker te maken, hoopt de gemeente de stad schoner te maken.

Utrecht heeft al het hoogste aantal deelauto’s per persoon, maar de gemeente wil dat verder stimuleren door zogenaamde deelhubs te maken: parkeergelegenheden in of nabij de binnenstad waar deelauto’s tegen een voordelig tarief geparkeerd kunnen worden. Hierdoor zijn de auto’s makkelijker te bereiken en is het voordeliger om de auto op een openbare plek te stallen. Deelauto’s betalen voortaan het bewonerstarief voor parkeren. Om de voordelen van een deelauto verder te promoten, worden er campagnes uitgezet om verschillende doelgroepen beter te bereiken.

Vooral veel kansen bij jongeren

Vooral bij jonge bestuurders ziet de gemeente een flinke groeikans voor het gebruik van deelauto’s. Veel jongeren kunnen, na het behalen van een rijbewijs, nog niet zelf een auto aanschaffen maar willen wel graag rijden. Een deelauto is dan een ideale oplossing. De gemeente onderzoekt of het effectief is om autodelen te stimuleren bij studentencomplexen.

Een deelauto voor meerdere mensen is een manier om het grootschalige autogebruik in grote steden terug te dringen. Daardoor blijft er meer ruimte over voor wandelaars en fietsers en kunnen parkeerplaatsen eventueel plaats maken voor meer groen en speelvoorzieningen.

Meer informatie is te vinden bij Utrecht Deelt.

Bron: Duurzaam Actueel


Bekijk ook deze items