terug

Gemeenten stellen verkeerslichten niet goed af

Verkeerslicht in Nijmegen
Verkeerslicht in Nijmegen

Nederlandse gemeenten laten honderden miljoenen euro’s verloren gaan door hun verkeerslichten niet goed af te stemmen. Uit onderzoek van het Groene Golf Team blijkt dat er jaarlijks 400 tot 500 miljoen euro bespaard kan worden door de 5500 verkeersinstallaties in Nederland beter op elkaar af te stemmen.

In de afgelopen vier jaar heeft het Groene Golf Team ruim 1200 kruispunten geanalyseerd die onder het beheer staan van 180 verschillende wegbeheerders. De algemene conclusie luidt dat er in Nederland nog veel te besparen valt op de betere onderlinge afstemming van de verkeerslichten. Zo kan een efficiëntere afstelling resulteren in een betere doorstroming in de spits en een wachttijdvermindering van 30 tot soms wel 80 procent.

Volgens het Groene Golf Team hebben de geadviseerde verbeteringen aan de 1200 kruispunten inmiddels 95 miljoen euro aan baten opgeleverd. Als men dit doortrekt naar alle 5500 verkeerslichten in Nederland dan zou dit neerkomen op een jaarlijkse besparing van 400 tot 500 miljoen euro, aldus Gert Willems van het Groene Golf Team. Die baten zouden dan onder meer bestaan uit minder brandstofverbruik, minder milieubelasting en minder verkeersongelukken, aangezien wachtrijen voor verkeerslichten veel kop-staart ongelukken veroorzaken.

In de ogen van Willems is de slechte afstemming vooral een gevolg van de taakverdeling binnen een gemeente. “Het zijn de verkeerskundigen van de beleidsafdeling die aangeven hoe een verkeerslicht moet werken en hoe die moet worden ingesteld. Vervolgens dragen zij de uitvoering over aan de afdeling beheer, maar daar is geen verkeerskundige kennis aanwezig. Verkeersstromen wijzigen voortdurend doordat wijken worden gebouwd en bedrijven verhuizen. Daarom moet je elke 2 à 3 jaar evalueren of alles nog goed is afgesteld. Dat gebeurt niet.”

Willems adviseert gemeenten dan ook om verkeerskundige afdelingen in plaats van de beheerafdeling verantwoordelijk te maken voor de verkeerslichten.

Bron: Binnenlands Bestuur
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items