terug

Gemeenten zoekend naar rol in uitvoering Energieakkoord

 

Marije Hulshof en Kees Jan de Vet bieden Ed Nijpels het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage.
Marije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (directeur VNG) bieden Ed Nijpels (voorzitter commissie Borging SER Energieakkoord) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. © Royal HaskoningDHV

Gemeenten zien veel kansen in verduurzaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en in kleinschalige burgerinitiatieven. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving. Tegelijk worstelen gemeenten met hun eigen rol en de verdeling van de beperkte middelen om hun klimaatdoelstellingen te halen.

De Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving werd op 17 juni door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Dordrecht gepresenteerd tijdens het VNG-jaarcongres.

Uitvoering Energieakkoord

“Het is vooral een kwestie van gemeenten,” zei Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het SER-Energieakkoord, onlangs over de uitvoering van dat akkoord. “Gemeenten zelf zien de uitvoering van hun taken uit het Energieakkoord nog als een flinke klus. In het akkoord wordt gemeenten gevraagd een actieve rol te nemen bij de vormgeving van de ‘energieke samenleving.”

Volgens Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG, is het begrijpelijk dat begin 2014 veel gemeenten nog niet precies wisten welke gevolgen het Energieakkoord voor hen heeft. “Niet voor niets is het ondersteuningsprogramma van de VNG in maart van start gegaan. In dat programma helpen we gemeenten op weg en ondersteunen we hen bij het realiseren van de doelen uit het Energieakkoord.”

Beperkte middelen

Gemeenten hebben te weinig financiële of personele middelen voor de uitvoering van het Energieakkoord. Toch zijn ze wel druk aan de slag op het gebied van energie. Gemeenten haken vooral aan bij kleinschalige initiatieven, waarin ze samen met inwoners de handen ineen slaan en resultaten boeken. De focus van het gemeentelijk energiebeleid lijkt daarmee niet zozeer op ‘Den Haag’ en haar harde klimaatdoelen en Energieakkoord te zijn gericht, maar meer op initiatieven uit de samenleving.

René Idema, Strategie en Management Consultant van Royal HaskoningDHV: “Het is geweldig om te zien dat gebiedsgerichte en lokale initiatieven van burgers met gemeenten en bedrijven zoveel inspiratie en energie brengen! Dat is de nieuwe economie. Tegelijk is de vraag of deze kleinschalige initiatieven wel voldoende gewicht in de schaal leggen, en of bestuurlijke uitspraken over ‘faciliteren’ en ‘uitdaging’ geen eufemisme zijn voor een structureel tekort aan ambitie en middelen voor de uitvoering van het Energieakkoord.”

Over de Barometer Fysieke Leefomgeving

De Barometer Fysieke Leefomgeving is een initiatief van Royal HaskoningDHV en VNG. Het onderzoek is een grootschalige peiling naar trends, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingsrichtingen binnen de fysieke leefomgeving. Het belangrijkste thema van deze tweede editie is ‘Energie en Klimaat’.

De fysieke leefomgeving is verdeeld in acht thema’s: Energie en Klimaat, Bouwen en Wonen, Milieu en Fysieke Veiligheid, Water, Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte, Gemeentelijk Vastgoed, Leegstand Commercieel Vastgoed en Bestuurskracht. Aan het onderzoek deden 461 respondenten mee uit 233 gemeenten, meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten.

Lees meer op de website van Royal HaskoningDHV of lees het onderzoeksrapport van de Barometer Fysieke Leefomgeving.


Bekijk ook deze items