terug

Gemeentewebsites blijven te algemeen over werk & inkomen

SIMgroeplogoGemeenten maken op hun websites veel te weinig gebruik van de mogelijkheid om e-diensten rondom werk & inkomen aan te bieden. Zo is er op minder dan 2 procent van de sites een uitkeringsspecificatie of jaaropgave op te vragen. Dat is een conclusie van SIMgroep, e-dienstverlener voor de overheid, op basis van het onderzoek dat het recent deed naar alle 403 gemeentelijke websites. De participatiewet wordt per 1 januari 2015 een nieuwe taak voor gemeenten, maar gemeenten zijn al geruime tijd verantwoordelijk voor de re-integratie van cliënten met een WWB-uitkering.

De informatievoorziening over werk & inkomen is daarentegen relatief goed verzorgd, bijna 80 procent van de gemeenten heeft dit op orde. Er is wel een verbeterpunt: de geboden informatie gaat vooral over rechten en plichten van inwoners en nauwelijks over concrete instrumenten die kunnen helpen hun situatie te verbeteren, zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidies, werkervaringsplaatsen, begeleiding, bemiddeling of scholing. De websites informeren daar vaak niets over, waardoor werkzoekenden en werkgevers niet goed weten waar hun kansen liggen.

Andrew Harijgens, clusterleider sociaal domein bij SIMgroep, licht toe: “Nu is het vaak zo dat websites vanuit de wetgeving redeneren: gij zult dit, gij mag dat. Mijn tip aan gemeenten is: laat zien wat je hebt! Kijk naar het instrumentarium dat vaak wel in de verordeningen is vastgelegd en bied dat in begrijpelijke taal aan op de website. De bedoeling van de decentralisaties is juist dat het voor de overheid makkelijker wordt om maatwerk te leveren. Jongeren hebben andere hulp nodig dan langdurig werklozen of iemand die schulden heeft. Naast de doelgroep heeft ook de organisatie last van die te algemene informatie. Het klantcontactcentrum krijgt het drukker en de beleidsdoelstellingen worden onvoldoende gerealiseerd.”

Op het gebied van e-dienstverlening kunnen gemeenten een belangrijke en relatief gemakkelijke stap zetten. Een uitkeringsspecificatie en jaaropgave op een persoonlijk internet platform (PIP) helpt gemeenten om ‘selfservice’ mogelijk te maken. Dat bespaart kosten en vermindert de druk op de afdeling werk & inkomen. Het PIP is technisch gezien gemakkelijk te implementeren en heeft per direct toegevoegde waarde. Andrew Harijgens: “De komende tijd gaat zo’n PIP steeds meer een persoonlijk ‘werk’-platform worden, waarop een belangrijk deel van de communicatie tussen cliënt en casemanager plaatsvindt. Denk aan het aanbieden van vacatures op maat of het verantwoorden van sollicitatieactiviteiten.”

Meer resultaten uit het onderzoek en aanbevelingen van SIMgroep zijn te vinden in het onderzoeksrapport.


Bekijk ook deze items