terug

Goede professionals maken het verschil

Kunnen jullie niet iemand leveren?’ Het is een vraag die regelmatig op Cyber adviseurs afkomt in het verlengde van het advieswerk. Om hierin behulpzaam te zijn, is dochteronderneming Cens-or twintig jaar geleden in het leven geroepen. Detachering, werving & selectie, coaching, interim management, het zit allemaal in portefeuille van Cens-or. Astrid Hoevenagel staat hiervoor aan de lat.

‘Je ziet allerlei trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de fysieke leefomgeving’, zegt Hoevenagel. ‘Allereerst algehele krapte door de hoogconjunctuur. Voor gemeenten die iemand in willen huren, betekent dat vaak dat ze er snel bij moeten zijn, anders kiest deze persoon misschien voor een andere werkgever. Dat lukt niet altijd door interne procedures en budgetten die verdeeld zijn over verschillende afdelingen. Ik probeer om die reden opdrachtgevers soms tot spoed aan te zetten.’

Vakkennis én verbinden

Een andere ontwikkeling is dat de klassieke professional met specifieke vakinhoudelijke kennis wat naar de achtergrond verdwijnt. Niet geheel terecht, vindt Hoevenagel. ‘Vakkennis is net zo hard nodig als voorheen. Maar er is een vaardigheid bij gekomen: verbinden, communiceren, open staan voor inbreng van andere disciplines en bewoners. Onze professionals moeten beide bezitten om zo de organisatie verder te helpen. In gesprek gaan met bewoners, collega’s en de politiek is daarbij belangrijk. Balanceren tussen proces en inhoud met als doel resultaten behalen is de kunst van onze adviseurs.’

Doorvragen

Om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen, is het volgens Hoevenagel nodig om door te vragen. ‘Ik vraag dan aan een opdrachtgever: “Wat willen jullie bereikt hebben als deze persoon weer weg gaat? Wat is het meest urgent?” Dat geeft meer scherpte dan vragen naar een beleidsmedewerker, want dat kan van alles inhouden. Dan kan de goede match gemaakt worden. Daarnaast vind ik het belangrijk om verder en breder te kijken dan puur de vraag om iemand te detacheren. Bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat de organisatie aanhaakt bij het (vaak nieuwe) project of programma waarvoor we iemand leveren. Het kan voor andere collega’s aanvoelen als een bedreiging van het eigen werk. Je moet voorkomen dat anderen in de weerstand gaan zitten.’

Hoevenagel vervolgt: ‘Verder is het goed om strategische personeelsplanning te hanteren als instrument. Daarvoor is ons rekenmodel ‘Impact’ geschikt om in te zetten. Het wordt bij Cyber al gebruikt voor benodigde capaciteit in het beheer van de openbare ruimte. Hieraan koppel je; wat zijn de taken, wat is er aan personeel, welke rollen vervullen zij en wat hebben we dan nog nodig aan kennis, kwaliteiten en welke mensen heb je dan nodig? Met die insteek heb je ook op langere termijn de mensen met de juiste vaardigheden in huis om het werk in de fysieke leefomgeving goed te doen. Zo haal je het beste in mensen naar boven en daar profiteert ook de organisatie van, want goede professionals maken het verschil!’

Meer informatie vindt u op cens-or.nl


Bekijk ook deze items