terug

“Groen is niet de kers op de taart, maar de taartbodem!”

Het denken over toekomstgericht bouwen, met aandacht voor natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, moet op rijksniveau worden verankerd. Die conclusie trok gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland met de deelnemers aan de Groene Poort in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. “Want groen is niet de kers op de taart, maar de taartbodem.”

De provincie Zuid-Holland is een van de koplopers als het gaat om klimaatadaptief bouwen. Deze provincie staat voor een grote bouwopgave. Tot 2025 zijn er namelijk 100.000 nieuwe woningen nodig. Daarom heeft Zuid-Holland het voortouw genomen om samen met publieke en private partijen nieuwe ontwerpprincipes en standaarden te ontwikkelen, innovaties te stimuleren en meer proeflocaties mogelijk te maken. Koning gaf een toelichting op de aanpak in haar provincie. Hiervoor sloot Zuid-Holland ook een convenant  met ruim 60 partijen, waaronder ook VHG.

Minister van Ruimtelijke Ordening en Wonen

Om verdichting en vergroening hand in hand te laten gaan, is er in het nieuwe kabinet dringend behoefte aan een minister van Ruimte en Wonen. Samen met de deelnemers inventariseerde Koning de belangrijkste agendapunten voor deze nieuwe minister. Hoog op die agenda staat de aandacht voor groen en water als cruciale infrastructuren in verstedelijkte gebieden. Ook kritisch kijken naar de mogelijkheden om bestaande bebouwing te transformeren naar levend groen, met alle voordelen van dien voor de leefbaarheid van de stad, is een belangrijk agendapunt.


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Klimaatadaptief bouwen als nieuwe norm

Om ervoor te zorgen dat regio’s kunnen opschalen en klimaatadaptief bouwen zo snel mogelijk de nieuwe norm wordt, moeten op rijksniveau normen en verplichtingen worden vastgelegd. Deze zouden dan bijvoorbeeld via het Bouwbesluit kunnen gaan gelden.


Bekijk ook deze items