terug

Grontmij helpt Rijkswaterstaat bij doorstroming Randstad

Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen-Zuid. Bron: Rijkswaterstaat
Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen-Zuid. Bron: Rijkswaterstaat

Advies- en ingenieursbureau Grontmij gaat Rijkswaterstaat 2 jaar lang verkeerskundige ondersteuning bieden in de verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen-Zuid. De opdracht wordt samen met ontwerp- en consultancybureau ARCADIS uitgevoerd.

De extra inzet is bedoeld om de piek aan werkzaamheden, veroorzaakt door de realisatie van projecten, op te vangen. Mede door de inzet van de verkeerskundigen beoogt Rijkswaterstaat de hinder voor de weggebruiker rond een aantal grote aanlegprojecten te minimaliseren. Daarnaast is de inzet erop gericht om de doorstroming tijdens de spits te verbeteren. Verkeerscentrale Noordwest-Nederland is verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de snelwegen in de provincie Noord-Holland en een deel van Provincie Flevoland, en geldt daarom als een van de belangrijkste verkeerscentrales van Nederland.

Voorbereiden scenario’s

In verkeerscentrales van Rijkswaterstaat komt alle informatie van de detectielussen in het wegdek en camera’s langs de kant van de snelweg binnen en kan het verkeer geïnformeerd en gestuurd worden met bijvoorbeeld route-informatiepanelen en matrixborden. Om het beschikbare asfalt zo goed mogelijk te benutten is het van belang om deze systemen op intelligente wijze en in brede samenhang in te zetten. Dat geldt voor de aanpak van dagelijkse files, maar zeker ook bij wegwerkzaamheden. De komende jaren worden op het wegennetwerk in beheergebied van de verkeerscentrale Noordwest-Nederland  verschillende grote aanlegprojecten uitgevoerd zoals Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA).

Rob van Hout, manager Smart Mobility van Grontmij: “Samen met Rijkswaterstaat worden verzamelde verkeersgegevens geanalyseerd. Op basis hiervan bedenken we regelscenario’s zoals het instellen van omleidingen, het in- of juist uitschakelen van toeritdosering en tijdelijk andere verkeerslichtenregelingen. Zo kan verkeershinder worden geminimaliseerd of zelfs worden voorkomen.”

‘De Wijde Blik’

De medewerkers van de verkeerscentrale Noordwest-Nederland, ook wel de Wijde Blik genoemd, houden dagelijks toezicht op de verkeersveiligheid en doorstroming op snelwegen, geven verkeersinformatie aan het Verkeerscentrum Nederland in Utrecht, overleggen bij (grote) omleidingen met het Verkeerscentrum Nederland en nemen zo nodig maatregelen bij files, wegwerkzaamheden, ongevallen of calamiteiten. Daarnaast worden er vanuit de verkeerscentrale diverse bruggen en tunnels bediend.


Bekijk ook deze items