terug

Grontmij legt basis voor invoering R-net Zuid-Holland

Een bus van EBS in de kleuren van R-net nabij het Schouw.
Een bus van EBS in de kleuren van R-net nabij het Schouw.

Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft van de Provincie Zuid-Holland opdracht gekregen het basis programma van eisen (PvE) voor de implementatie van Randstad-net (R-net) in de provincie Zuid-Holland op te stellen. Het beoogde netwerk van openbaarvervoersverbindingen omvat twee regionale treintrajecten en zes Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) bustrajecten. Het PvE legt de basis voor de invoering van R-net.

Provinciale ambitie

Snel, hoogwaardig en betrouwbaar openbaar vervoer is van belang om de Randstad bereikbaar en leefbaar te houden. Provincie Zuid-Holland heeft Grontmij gevraagd een basis PvE op te stellen voor de uitrol van R-net voor de HOV-busonderdelen van het beoogde netwerk. Het basis PvE gaat als startdocument gelden voor de nadere uitwerking van de verschillende deeltrajecten . De ambitie is om het R-net te realiseren in de periode 2013 tot en met 2020, met een verdere uitbouw in de jaren daarna.

Maatwerk per deeltraject

Het plan omvat meerdere deeltrajecten. De locatie van elk deelproject is uniek, daardoor zal voor de inpassing in de bestaande bebouwing maatwerk moeten worden geleverd. Voor deze gevallen stelt Grontmij een leidraad op. Het basis PvE zal samen met deze leidraad in een latere fase worden gebruikt als basis voor de nadere uitwerking per deelproject.

Volgens Wouter Truffino, ingenieur bij Grontmij, is de juiste kennis van de omgeving uiteindelijk noodzakelijk om dit soort trein- en bustrajecten te kunnen realiseren: “Grontmij heeft veel ervaring met complexe mobiliteitsprojecten in de Randstad waarbij belangen van overheden, bewoners en bedrijven een belangrijke rol spelen. Deze kennis gebruiken wij nu bij het opstellen van het basis PvE en kunnen we in een later stadium inzetten om in overleg met deze belanghebbenden tot een gedragen plan te komen. Hierdoor kan tijd en geld tijdens de uitvoering worden bespaard.”

Kijkt u ook op de website van Grontmij.


Bekijk ook deze items