terug

Grontmij werkt aan nieuwe Stadsroute Nijmegen

Sint-Stevenskerk met de Lange Hezelstraat en het Joris Ivensplein in Nijmegen.
Sint-Stevenskerk met de Lange Hezelstraat en het Joris Ivensplein in Nijmegen.

De gemeente Nijmegen richt een nieuwe Stadsroute in: S100. Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft van de gemeente Nijmegen opdracht gekregen om te zorgen dat alle dynamisch verkeersmanagement systemen voor de nieuwe Stadsroute optimaal geïnstalleerd, gekoppeld en ingezet kunnen worden. Via deze route stroomt het verkeer dat de stad binnenkomt via een nieuwe, tweede brug over de Waal straks beter door naar hun bestemming in Nijmegen. Hierdoor vermindert ook de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast langs de route. De opdracht loopt tot medio 2014.

De inrichting van de nieuwe Stadsroute bestaat uit het aanpassen van wegen, kruispunten en het faciliteren van deze route met dynamisch verkeersmanagement (DVM). Op dit moment realiseren diverse leveranciers de benodigde systemen voor data-inwinning en verkeersmanagement. Dit zijn systemen als camera’s, informatiepanelen langs de weg en een netwerkmanagementsysteem dat alle DVM-systemen met elkaar verbindt.

Om de beoogde doorstroming op deze route te realiseren, moeten de losse systemen aan elkaar gekoppeld, geconfigureerd, gebruikt en beheerd worden zodat men het verkeer succesvol kan managen. Grontmij heeft van de gemeente Nijmegen opdracht gekregen om de overall coördinatie hiervan in samenwerking met Quest-TC en CMC mobility te verzorgen. Ook zorgt het advies- en ingenieursbureau voor de verkeerskundige vulling van de systemen, de aansluiting op de Nijmeegse werkprocessen en het opleiden van de mensen die er straks mee gaan werken.

“Onze innovatieve oplossingen en ervaren mobiliteitsadviseurs zorgen voor de juiste implementatie van de nieuwe Stadsroute. Voor de gemeente Nijmegen en de weggebruiker betekent dit een betere doorstroming en bereikbaarheid, minder uitstoot en informatie op het juiste moment”, aldus Rob van Hout, senior adviseur Mobiliteit Grontmij.

Bron: Grontmij


Bekijk ook deze items