terug

HKV lanceert nieuwe app: Water op straat

Bij de Nederlandse overheid is er veel aandacht voor de gevolgen van hevige regenbuien. De app ‘Water op straat’ maakt deze informatie toegankelijk voor een groot publiek. Zo kun je zien of je met wateroverlast te maken krijgt na een flinke bui en wat je in dat geval kunt doen.

Wateroverlast door klimaatverandering

Afgelopen decennia is het klimaat veranderd. KNMI en HKV hebben recent aangetoond dat zware buien aantoonbaar vaker voorkomen dan vroeger. Daarmee is de kans op wateroverlast toegenomen. Met de app kunnen burgers en bedrijven zien wat dit voor hen betekent. De overheid werkt in het kader van het Deltaprogramma voor ruimtelijke adaptie aan stresstesten om te zien of, en in welke mate, optredende risico’s acceptabel zijn en of maatregelen nodig zijn om die risico’s te verminderen. Met de nieuwe app kunnen burgers en bedrijven zelf nagaan wat voor hen het risico is en welke maatregelen ze kunnen treffen om dit risico te verminderen.

De kaarten

De kaarten in ‘Water op straat’ zijn het resultaat van een landelijke modelanalyse. Deze geven een indicatie weer van de te verwachten wateroverlast. Een gedetailleerder risicoanalyse kan een zorgvuldig beeld opleveren. Dit model is gebaseerd op een hoogtekaart van heel Nederland met de recent vastgestelde statistiek van zware buien, waarin het effect van klimaatverandering zichtbaar is. De komende wateroverlast is berekend met een resolutie van 2,5 meter. De herhalingstijden voor de hoeveelheid neerslag hebben ze in drie categorieën gezet: 10, 100 en 1000 jaar. Er is gekozen voor een duur van 2 jaar, omdat binnen 2 uur wateroverlast in stedelijk gebied ontstaat.

Er zijn ook gebieden waar gegevens onbetrouwbaar zijn vanwege het algoritme. Dit wordt aangegeven in de app. Wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar worden, worden deze meegenomen in een update van de app. Gemeenten en waterschappen worden dan ook de mogelijkheid gegeven om hiervoor nauwkeurige gegevens beschikbaar te stellen. Op deze manier blijf je up-to-date.

De app kun je downloaden in Google Play Store en in de Apple Play Store.

 


Bekijk ook deze items