terug

Houtige biomassa

Houtige biomassaHoutige biomassa is een verzamelnaam voor alle hout dat ingezet wordt voor de opwekking van energie. In de toekomst zal houtige biomassa steeds meer gebruikt worden voor bio-based materialen en producten.

Er is veel discussie over het gebruik hiervan voor de opwekking van hernieuwbare energie. Dit gaat vooral over de duurzaamheid en draait om de thema’s: beschikbaarheid, transport en cascadering (laagwaardige versus hoogwaardige toepassing). Echter, de ingebrachte argumenten van voor- en tegenstanders berusten niet altijd op feitelijke informatie en het ontbreekt aan eenvoudig toegankelijke, feitelijke informatie om argumenten te kunnen funderen of weerleggen. Om hier wat aan te doen, ontwikkelde Stichting Probos een aantal infographics. Probos ziet in biomassa namelijk een potentieel belangrijke economische drager voor beheer en instandhouding van bos, natuur, landschap en stedelijk groen. Daarnaast is het een zeer belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en brandstoffen, waarbij de nadruk moet liggen op een verantwoorde (duurzame) wijze van oogst en benutting.

De infographics zijn te downloaden via: http://probos.nl/