terug

Ingrijpende metamorfose voor Stationsgebied Groningen

Nu wordt het Stationsgebied in Groningen nog gedomineerd door verkeer en kantoren, maar het moet worden omgevormd tot een woon-werkgebied waar mensen graag verblijven. Dit staat in het plan dat het gemeentebestuur eind vorige week presenteerde. Dit toekomstbeeld moet binnen 10-15 jaar worden gerealiseerd.

Afgelopen vrijdag maakte het college van B&W van Groningen de strategische agenda voor het Stationsgebied bekend. Hierin staan het toekomstbeeld en de ambities voor dit gebied, die de komende periode verder uitgewerkt worden in concrete plannen. De agenda vormt de basis voor het gesprek hierover met eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, organisaties, buurt en stad.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


De gemeente Groningen omschrijft het vernieuwde Stationsgebied als een “gezellig druk Stationsgebied, waar van alles te beleven is. Typisch Groningen, ingericht met respect voor historie, maar ook met ruimte voor gewaagde vernieuwing en een hoofdrol voor cultuur.” Als onderdeel hiervan wordt het station voorzien van volwaardige entrees, die uitkomen op ruime, groene pleinen. Deze pleinen verbinden het gebied op hun beurt via een groene zone met de binnenstad en het stadspark. Dit moet het monumentale stationsgebouw zijn plek als ‘hoofdentree’ van de stad weer teruggeven.

6 ambities

Het college van B&W heeft het toekomstbeeld voor het Stationsgebied samengevat in 6 ambities.  Bij deze ambities hoort de randvoorwaarde CO2 neutrale en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

  1. Typisch Groningen! Het Stationsgebied krijgt een duidelijke en onderscheidende identiteit.
  2. Het Stationsgebied wordt een levendig stadsdeel met een mix van verschillende functies. Met 3.000 extra arbeidsplaatsen krijgt de werkgelegenheid een enorme boost. En met 450-650 nieuwe woningen, waarvan 20% sociale huur, komt er een nieuwe woonlocatie bij, midden in de stad.
  3. Op het toekomstbestendige OV-knooppunt kunnen reizigers zich gemakkelijk en snel bewegen tussen de verschillende vormen van vervoer.
  4. De inrichting van de buitenruimte zorgt ervoor dat mensen het prettig vinden om in het gebied te verblijven.
  5. In het gebied staat de voetganger centraal.
  6. Er is samenhang en verbinding tussen het Stationsgebied, de omliggende wijken en de Binnenstad.

Realisatie

Tijdens het opstellen van de strategische agenda heeft gemeente Groningen gesprekken gevoerd met eigenaren, ontwikkelaars, belangenorganisaties en buurtverenigingen. De komende periode worden de plannen samen met deze partijen, de buurt en de stad verder uitgewerkt. De realisatie van de ambities brengt een investering van ongeveer 85- 95 miljoen met zich mee, zo meldt de gemeente.

Foto bovenaan: Richard Broekhuijzen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items