terug

Innovatieve methode werkverschaffing blijkt effectief

Gemeentehuis van Zwolle
Gemeentehuis van Zwolle

Het samenwerkingsproject tussen de gemeente Zwolle, werkverschaffer WEZO Groen en regionaal afvalverwerker ROVA blijkt een groot succes. De drie partijen werken samen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en ondervinden hier alle drie de positieve effecten van.

De inmiddels zeer vruchtbare samenwerking in Zwolle is in het begin opgezet door KplusV. Dat adviesbureau begeleidde de lokale afvalverwerker ROVA bij de overname van alle gemeentelijke middelen op het gebied van groenbeheer, waaronder het materiaal en de uitvoerende mensen. Vervolgens werd dit personeelsbestand samengevoegd met de Sociale Werkplaats (SW) medewerkers van WEZO Groen, die eveneens in dienst traden van ROVA.

Door het personeelsbeheer volledig uit te besteden aan ROVA bespaart de gemeente jaarlijks een flink bedrag aan onderhoudskosten voor de openbare ruimte. Bovendien zorgt de samenwerking tussen ROVA en WEZO ervoor dat mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt op deze manier alsnog een langdurig arbeidsverband aan kunnen gaan. Tot slot past het project ook geheel in de visie van ROVA zelf, aangezien dat bedrijf haar takenpakket graag uit zou willen breiden naar het beheer van de openbare ruimte.

Overigens betekent de nieuwe samenwerking niet dat de SW-medewerkers zich ondertussen niet meer verder zullen ontwikkelen op de arbeidsmarkt. WEZO blijft nog steeds verantwoordelijk voor de begeleiding van de leer-werkontwikkeling van het personeel. Het samenwerkingsproject is inmiddels zo’n succes gebleken dat de gemeente al rekening houdt met de uitbreiding van het takenpakket. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan heeft Zwolle met ROVA afgesproken dat het bedrijf zoveel mogelijk mensen uit de Participatiewet aan zal nemen.

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items