terug

Meer mogelijkheden elektrisch verkeer in Utrecht

Twee elektrische auto's in Amsterdam (bron: Wikimedia Commons - Mariordo)
Twee elektrische auto’s in Amsterdam (bron: Wikimedia Commons – Mariordo)

Het College B&W van Utrecht heeft plannen aangekondigd om nog meer te gaan investeren in het elektrisch rijden in de stad. Zo komen er ongeveer honderd extra elektrische scooters bij en wordt het subsidieplafond in 2013 verhoogd naar 125.000 euro.

In de afgelopen jaren heeft Utrecht al veel geïnvesteerd in de promotie van elektrisch rijden. Zo presenteerde wethouder van verkeer Frits Lintmeijer februari jongstleden nog een overeenkomst met vijftien Utrechtse bezorgdiensten om over te stappen op elektrisch vervoer. Als gevolg van deze gemeentelijke stimulans rijden onder andere de medewerkers van de bezorgdienst van Domino’s Pizza inmiddels op elektrische scooters.

Het Utrechtse College van B&W is enthousiast over dit initiatief en heeft daarom besloten in 2013 een subsidieregeling voor nog eens honderd e-scooters voor veelgebruikers op te zetten. Daarnaast is er ook besloten tot de verhoging van de subsidie voor openbare en semi-openbare oplaadpunten voor elektrische verkeersgebruikers tot een maximum van 125.000 euro. In totaal zullen er in 2013 naar verwachting vijftig nieuwe oplaadpunten gerealiseerd worden op twintig verschillende bedrijfslocaties.

Het subsidieplafond op de gemeentelijke bijdrage aan private oplaadpunten daarentegen is juist verlaagd van 25.000 euro tot 15.000 euro. Reden voor dit besluit is de betrekkelijk lage interesse voor de regeling. Vermoedelijk is dit een gevolg van de relatief hoge administratieve lasten die gepaard gaan met de gemeentelijke bedrage van vijfhonderd euro per laadpaal. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel particulieren en bedrijven hun privé oplaadpunten vaak realiseren zonder subsidie.

Bron: DUIC
Beeld: Wikimedia Commons


Bekijk ook deze items