terug

Meer personeel nodig voor gemeentelijke watertaken

Voldoende mensen met voldoende kennis is essentieel voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. In de praktijk blijkt dat steeds lastiger. Daarom legt Stichting RIONED de noodzakelijke vakkennis en competenties in de Branchestandaard gemeentelijke watertaken vast. Deze branchestandaard beschrijft de noodzakelijke functies met de benodigde kennis en competenties. Daarnaast biedt zij een aanpak voor kwantitatieve en kwalitatieve doorlichting van het personeelsbestand.

Het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken vraagt om kennis bij de opdrachtgever en bij de opdrachtnemer. Klimaatadaptatie, circulaire economie, gebruik van stadswater en innovaties in systemen vereisen extra kennis, terwijl deskundigheid en ervaring schaars is.

Managers van gemeenten in het fysieke domein moeten regelmatig het personeelsbestand aanpassen aan het verloop, veranderende omstandigheden en nieuwe opgaven. De vraag hierbij is: in welke mate kan een gemeente medewerkers aantrekken, inhuren, bij- of omscholen, specialiseren of poolen? De Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken biedt een set producten om beter grip te krijgen op de personeelsbehoefte.

Stedelijk waterbeheerders kunnen met de branchestandaard zien welke kennis nodig is voor zichzelf en hun organisatie. Dit geeft richting aan zelfstudie en het kiezen van de juiste opleiding. Gemeentebestuurders en personeelsmanagers krijgen met de branchestandaard inzicht in de personele capaciteit en input voor het functiegebouw en de arbeidsvoorwaarden.

Samenhangende producten branchestandaard
Branchestandaard Activiteiten geeft aan wat tot het vakgebied van de gemeentelijke watertaken behoort. Branchestandaard Functies beschrijft de vier basisrollen :beleidsmedewerker, beheerder, gegevensbeheerder en ontwerper, evenals de bijbehorende competenties. Ook legt de standaard de verbinding naar functiewaardering en inschaling.

De kennisgebieden en kennisniveaus in de branchestandaard geven aan wat een stedelijk waterbeheerder moet weten en geven richting aan opleidingen en zelfstudie.

Met de Branchestandaard Organisatiescan kunnen gemeenten en regio’s zich doorlichten op kennis en competenties om inzichten te krijgen voor de aanpak van personeelstekort. De Branchestandaard Kennisscan is de toets die op hoofdlijnen de aanwezige kennis van de professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer aangeeft.

Meer informatie over de Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken en bijbehorende producten vindt u op www.riool.net/branchestandaard.


Bekijk ook dit item