terug

Minder opruimen voor klimaatbestendig groen

Biodiversiteit leefomgeving

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied of op de aardbol als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen en de complete variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Een goede biodiversiteit is cruciaal als basis voor een gezonde leefomgeving. 

De basis van een gezonde leefomgeving wordt gedragen door een gezonde bodembiodiversiteit met een rijk bodemleven en voldoende humus. Met een gezonde bodem speel je als vanzelf in op klimaatveranderingen en blijft het beheer van de openbare ruimte betaalbaar. Afgelopen decennia stonden veelal in het teken van een “schone en opgeruimde openbare ruimte”. Dat betekent dat veel noodzakelijke en bruikbare voedingstoffen zoals blad en houtresten jaarlijks worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat een tekort aan voedingstoffen in de bodem. Door afvoer van voedingstoffen is de bodembiodiversiteit en het waterbufferend vermogen van de bodem omlaaggegaan, met als gevolg een afnemende vitaliteit van beplanting en grasvegetaties.

Door een ander beheer, gericht op een gezonde bodem, bereik je dat beplantingen weer vitaler worden, hun functies beter vervullen en langer meegaan. Concreet betekent dit voor het dagelijks beheer niet persé minder werk, maar wel ander werk. Bijvoorbeeld minder organisch materiaal afvoeren (ook bij de voorjaarsbeurt) en waar mogelijk blad op locatie verwerken zodat dit ter plekke kan composteren. Dit betekent ook minder transport (en dus minder CO2-uitstoot) en past binnen een streven naar minder afval en meer circulariteit. Met als resultaat dat zowel de ondergrondse als de bovengrondse biodiversiteit toenemen. In Nederland is sprake van veel verschillen in grondsoort, waarbij de bodem verschillend functioneert. Maatregelen zullen daardoor niet overal hetzelfde effect hebben. Maatwerk is dan ook belangrijk om de juiste effecten te creëren.

Van overheden en beheerders vraagt dit niet alleen een andere aanpak en meer flexibiliteit bij het dagelijkse beheer en onderhoud, maar ook bij aanbestedingen (denk aan EMVI-criteria) en bestekken. Kennis van bodembiodiversiteit bij de verschillende disciplines die betrokken zijn binnen het beleid en beheer van de openbare ruimte is daarom van groot belang. Vergeet daarbij niet om de bewoners hierbij te informeren en te betrekken! Biodiversiteit in de volle breedte begrijpen, beschermen en versterken is waar Eco Consult – Groen, Monitoring en Management als adviesbureau zich sterk voor maakt.

Website: www.ecoconsult-gmm.nl